MAREC - MESIAC KNIHY

Marec sa ako mesiac knihy oslavuje už dlhé desiatky rokov. Konkrétne to je už od roku 1955, kedy ho v bývalom Československu vyhlásili na počesť Mateja Hrebendu Hačavského. Cieľ bol naozaj jednoduchý – chceli tak podporiť záujem o knihy. Aj učitelia našej školy sa snažia u našich detí a žiakov v spolupráci s obecnou knižnicou podporovať záujem o knihy, o čítanie.

Dnes navštívili našu obecnú knižnicu najskôr deti našej materskej školy. Priniesli do knižnice Rozprávkovú knihu s vlastnou ilustráciou príbehov, ktoré si v škôlke čítali a spoločne s učiteľkami vytvorili. Je jednou z najkrajších a istotne najväčších kníh v knižnici. Má odo dnes v obecnej knižnici svoje miesto. Je vystavená s kresbičkách a vymaľovanými obrázkami, ktoré deti MŠ nechali dnes v obecnej knižnici na pamiatku tete knihovníčke. Pracovníčka knižnice im porozprávala o knižnici, prečítala rozprávku O dvanástich tancujúcich princeznách.

Všetkým sa ušla sladká odmena a teplý čajík. Deťom sa v knižnici páčilo. Sľúbili, že porozprávajú o dnešnej návšteve v knižnici aj doma ockovi a mamke. Do obecnej knižnice zavítali dnes aj tretiaci a štvrtáci našej základnej školy s triednou učiteľkou Mgr. Katarínou Bujňačkovou. Oboznámili sa s najnovšími knihami, zvlášť si spolu s pracovníčkou knižnice všimli knihu Naše Slovensko. Hovorili spolu o dejinách Slovenska, štátnych znakoch, faune a flóre, národných parkoch, hradoch a zámkoch, osobnostiach v športe, kultúre, politike a pod., aj o folklóre a gastronómii. Boli veľmi aktívní, správne odpovedali na rôzne otázky. Štvrtá vyučovacia hodina, ktorú dnes strávili v obecnej knižnici im ubehla veľmi rýchlo. Skoro všetci sľúbili, že sa popoludní do knižnice vrátia, lebo dnes je štvrtok – výpožičný deň, knižnica bude otvorená od 14,oo do 17,oo hodiny ako každý štvrtok.