Kňazská rekolekcia v našej obci

Dňa 17. februára 2017 sa v našej obci uskutočnila kňazská rekolekcia, na ktorej sa pod vedením spišského diecézneho biskupa,  J. E. Mons. ThDr. Štefana  Sečku, PhD., zúčastnili kňazi Spišskostaroveského a Staroľubovnianského  dekanátu. Rekolekcia začala spoločnou svätou omšou. V úvode otec biskup poďakoval veriacim za modlitby za kňazov.
 
Svätá omša bola krásnou slávnosťou v kruhu viacerých kňazov. To sa nevidí každý deň. Spoločenstvo kňazov a veriacich vytvorilo naozajstné  spoločenstvo lásky a jednoty. Tí, ktorí sme boli na svätej omši prítomní, odchádzali sme povzbudení a s pocitom zadosťučinenia. Odnášali sme si i posolstvo:  „Nech nás zdokonalí Kristov kríž!“ nachádzajúce sa v erbe otca biskupa Štefana Sečku, na ktoré bolo poukázané  v kázni.
 
 Na záver svätej omše otec biskup pripomenul, že táto rekolekcia prebieha v Roku sv. Martina, patróna diecézy. Sv. Martin, ako patrón chudobných, je svojou skromnosťou a láskavosťou veľkým príkladom aj pre každého z nás.
 
Stretnutie kňazov v jednotlivých farnostiach je vždy veľkou udalosťou pre veriacich a spoločenstvo miestnej Cirkvi. Obyvatelia obci vidia, že kňazi sa stretávajú a spoznávajú mnohých iných kňazov – duchovných otcov jednotlivých farnosti.
 
 
 

  

  • www.visitspis.sk/1-uvod
  • maslubovniansko.sk
  • www.karpatenblatt.sk
  • www.kdv.sk
  • www.kovanezelezo.sk