Kinderwerkstatt 2018 s Helmutom Bistikom

Karpatsko-nemecký spolok na Slovenku so sídlom v Košiciach organizoval tohoročný „Kinderwerkstatt 2018“ s Helmutom Bistikom  vo Veľkej Lomnici. Tohto workshopu sa zúčastnili aj naše deti z Chmeľnice v doprovode Lucie Širokej zo ZŠ s MŠ z Chmeľnice. Podujatie podporuje tvorivosť detí, ale hlavne upevňuje ich vzťah k nemeckému jazyku. Deti z rôznych oblastí, kde obyvatelia hovoria nemeckým dialektom, sa stretávajú, aby spolu komunikovali v jazyku nemeckej národnostnej menšiny počas rôznych tvorivých dielní. Cieľom podujatia je motivovať  práve mladú generáciu, aby zachovávala a bola nositeľom nemeckého dialektu vo svojich komunitách.  
V dňoch od 8.4. – 13.4.2018 sa štyria žiaci našej ZŠ – Jakub Šíma, Simon Lompart – 3. roč., Marek Lipták, Branislav Široký – 4. roč. zúčastnili tvorivej dielne „Kinderwerkstatt“ vo Veľkej Lomnici. Okrem našich žiakov sa tohto projektu zúčastnili aj žiaci z iných škôl s rozšíreným vyučovaním nemeckého jazyka – Kežmarok, Nitrianske Pravno a Bratislava. Ubytovaní boli ako obvykle v hoteli AGRO.

Téma tohto podujatia bola „Remeslo má zlaté dno.“

Na pár dní sa deti pod vedením umelca Helmuta Bistika mohli ponoriť do ríše fantázie a s radosťou tvorili, maľovali, šili, lepili a vyrábali veci z materiálov, ktoré so sebou priniesol Helmut. Zahrali si aj krátke divadielko. S Helmutovými vyučovacími a tvorivými metódami boli deti nútené rozprávať po nemecky. Popri tom sa pokúšali aj priučiť rôznym ručným prácam, ktoré by mohli neskôr využiť aj v praktickom živote.
 
Počas týždňa navštívili každý deň poobede aj niektoré zaujímavé miesta –v pondelok to bolo kino CINEMAX v Poprade, v utorok to bola prehliadka kaštieľa v Kežmarku a v stredu zavítali aj na Ľubovniansky hrad.

Učiť sa hravou formou nemecký jazyk, zažiť veľa zaujímavých vecí a spoznať nových kamarátov- to sú dôvody, prečo KDV tento projekt každoročne organizuje.