Katrin Litschko, šéfredaktorka KARPATENBLATT, navštívila Chmeľnicu

Šéfredaktorka KARPATENBLATT, mesačníku Nemcov na Slovensku Katrin Litschko navštívila Chmeľnicu. Sprevádzal ju Patrik Lompart, predseda Karpatskonemeckej mládeže. Zavítali do ZŠ s MŠ, kde so žiakmi  diskutovali  falošné správy (Fake news) a iné problémy týkajúce sa surfovania na internete. Na obecnom úrade si prevzala  dve publikácie Marty Krafčíkovej, Utekali, aby zostali  a Chmeľnický nárečový slovník. Spolu sme diskotavali témy našej spolupráce.