Inflačná pomoc II.

 

2. balík inflačnej pomoci

 Všetky potrebné informácie a tlačivá žiadostí  v elektronickej podobe nájdete tu: www.upsvr.gov.sk/social-affairs-and-family/socialne-veci/2.-balik-inflacnej-pomoci.html

  • www.visitspis.sk/1-uvod
  • maslubovniansko.sk
  • www.karpatenblatt.sk
  • www.kdv.sk
  • www.kovanezelezo.sk