FAŠIANGOVÝ KARNEVAL 11.02.2023

 Vážení spoluobčania, rodičia a deti,

v našej obci sa bude po dlhšej prestávke konať rodinný fašiangový karneval, na ktorý pozývame všetkých občanov, ale hlavne rodiny s deťmi. Akcia sa začína dňa 11. februára 2023, t.j. v sobotu, o 14.00 hod. v našom kultúrnom dome. Okrem dobrovoľného vstupného si prineste dobrú náladu a nezabudnite na vtipnú či originálnu masku. Občerstvenie a program pre vás pripravila kultúrna komisia a sponzor podujatia PD Nová Ľubovňa. 
Tešíme sa na vás, vaše masky a spoločnú zábavu! 
                                                                                                                          Kultúrna komisia pri OÚ
 
  
 
 
 
 
  • www.visitspis.sk/1-uvod
  • maslubovniansko.sk
  • www.karpatenblatt.sk
  • www.kdv.sk
  • www.kovanezelezo.sk