Fašiangová šiška 2023 v Nestville Parku v Hniezdnom

 

Fašiangy sú obdobím medzi vianočnými sviatkami a veľkým pôstom  - od sviatku Troch kráľov do Popolcovej stredy (pohyblivý sviatok).

Fašiangy sú v chmeľnickom nárečí = Fošung

Voľakedy sa vo fašiangovom období často konali svadby, lebo to bol čas, kedy nebolo toľko roboty ako v lete na statku, na poli, na gazdovstve. Aj dnes je to obdobie veselosti a zábavy.

Dňa 17.02.2023 usporiadala nezisková organizácia Ochrana prírody a našich zvykov  už po niekoľkýkrát v spolupráci s Nestville Parkom podujatie Fašiangová šiška, ktoré začalo o 10:00 hod. sv. omšou v kostole sv. Bartolomeja v Hniezdnom. Podujatie prebiehalo od 11:00 hod.  v Degustačnej miestnosti expozície Nestville Distillery.

Súčasťou bola aj výstava krojov, ochutnávka šišiek, ktoré pripravili jednotlivé obce okresu Stará Ľubovňa.

Našu obec zastupovali ochotné žienky Alžbeta Alexanderčíková, Mária Bolešová, Ľudmila Kaňová a Mária Ribovičová. Prezentovali  donesené šišky, ktoré si každá z nich v piatok ráno 17.02.2023 doma sama pripravila. Priniesli so sebou aj krojované bábiky v chmeľnickom kroji, ktoré zdobili ich stôl a dopĺňali výstavu krojov.

Starosta obce zabezpečil na toto podujatie našim účastníčkam rovnaké zástery a šatky za pomoci Heleny Kozákovej z Galanterky Helka.

Bolo tam veselo. O dobrú náladu sa postarali: FS Ľubovňan, Ľubovňanček, ľudová hudba Zamiškovci a folkoristi z Jakuban a Jarabiny.

Porota od stola k stolu chodila a ochutnávala donesené šišky z jednotlivých obcí a vo vyhodnotení skonštatovala, že spomedzi všetkých šišiek sa nedala určiť najlepšia, lebo všetky boli výborné. Ohodnotila a vyzdvihla zvláštnosti, chute, zručnosť, recepty, ozdoby, výzdobu stolov a pod., ktorými sa jednotliví zástupcovia prezentovaných šišiek, odlišovali. Všetky obce boli rovnako odmenené. Kto si túto fašiangovú atmosféru nebol vychutnať, prišiel oveľa.

 

                                                                                                                                                  Ľudmila Kaňová

  • www.visitspis.sk/1-uvod
  • maslubovniansko.sk
  • www.karpatenblatt.sk
  • www.kdv.sk
  • www.kovanezelezo.sk