Dostavba detského ihriska v obci Chmeľnica

V súčasnosti pripravujeme podklady pre projekt :"Dostavba detského ihriska v obci Chmeľnica."

Vysúťažená cena diela: 20316,06 €

Názov MAS: MAS ĽUBOVNIANSKO
Kód Výzvy MAS: MAS_016/7.4/1
Názov ŽoNFP : Dostavba detského ihriska v obci Chmeľnica
Kód ŽoNFP : NFP309070ABC8
 
 
  • www.visitspis.sk/1-uvod
  • maslubovniansko.sk
  • www.karpatenblatt.sk
  • www.kdv.sk
  • www.kovanezelezo.sk