Deň úcty k starším 14.október 2018

V nedeľu, 14. októbra 2018, prijali naši dôchodcovia pozvanie do kultúrneho domu na podujatie, ktoré sme pre nich pripravili pri  príležitosti októbra - mesiaca, ktorý je venovaný úcte k starším. Deti z materskej školy a žiaci základnej školy uvili pre svojich starkých kyticu z básničiek, pesničiek  a zo scénok. Členovia folklórnej skupiny Mladý Marmon pripravili pásmo z piesní a tancov, medzi ktorými nechýbali piesne v chmeľnickom nárečí. Našim jubilantom jubilantom, ktorí dovŕšili a ešte dovŕšia v tomto roku 2018 svoje okrúhle 70. 80. a 90. Narodeniny sme venovali darček. V sále kultúrneho domu bola radostná atmosfére. 


Starostka obce Ing. arch. Zita Pleštinská sa prihovorila 

Vážené dámy, vážení páni, milí Chmeľničania, 

Mesiac úcty k starším patrí Vám všetkým, ktorí máte už viac ako šesťdesiat rokov života za sebou. Každá Vaša šedina, či vráska vypovedá svoj životný príbeh, múdrosť a skúsenosť. Johann Wolfgang von Goethe povedal : „Krásni mladí ľudia sú hračkou prírody, ale krásni starí ľudia sú umelecké diela.“

O starobe sa hovorí, že je to jeseň života. Možno práve preto je október už niekoľko rokov venovaný starším ľuďom. Je dobré občas si spomenúť na to, čo pre nás rodičia či starí rodičia urobili. Nie je toho málo. Krásne dovolenky, nezabudnuteľné darčeky, chutné jedlá, podpora pri štúdiách, nekonečná starostlivosť o nás. Každému dobre padne, keď vie, že sme za to všetko vďační. Aj úprimná vďaka za všetko, čo pre nás urobili a stále robia, napĺňa ich starobu krásnymi pocitmi a radosťou.

Dnes viac ako inokedy začína platiť stará múdra pravda: „Starobe sa nevysmievaj, lebo práve k nej smeruješ.“ Táto pravda je veľkou výzvou pre nás, aby sme venovali svoj čas stretnutiam so staršími spoluobčanmi, lebo raz na ich mieste budeme aj my.
 
Milí priatelia, určite veľmi radi spomínate na mladosť, na všetky veselé zážitky zo svojho života.. Aj toto je jeden z dôvodov, prečo už tradične pre Vás toto stretnutie pripravujeme. Pospomínajte so svojimi spolužiakmi, priateľmi na chvíle, ktoré ste spolu prežili. Keď niekto spomína na svoje šťastné chvíle, cíti sa opäť šťastný.
 
Rovnako som presvedčená, že jeseň vášho života vám vaše vnúčence a pravnúčence skrášľujú tým, že vás denne obdarúvajú svojím pohladením či úsmevom, básničkou alebo pesničkou. Aj my využívame dnešný 14. októbrový deň na to, aby dnes vaše vnúčence znásobili svoju nehu k vám.

 
Prijmite darček v podobe kultúrneho programu, ktorý pre vás vaše vnúčence so svojimi pani učiteľkami pripravili. Po kultúrnom programe prijmite rovnako aj naše pohostenie s rovnakou láskou, s akou sme ho pre Vás pripravili. Príjmite pozdrav nášho pána farára Tomáša Gondkovského, ktorý tu dnes nemôže byť s nami, lebo je hospitalizovaný v Ľubovnianskej nemocnici. Myslime na neho, vyprosujme mu v modlitbách skoré uzdravenie.

Apoštolka lásky, svätá Matka Tereza povedala zaujímavú myšlienku:“ Usiluj sa aby ľudia po stretnutí s tebou odchádzali vždy šťastnejší.“ O to sa dnes chceme pokúsiť s poslancami Obecného zastupiteľstva,  pracovníkmi nášho obecného úradu, aj s našimi sponzormi Limo Špes, ktorí vám venovali svoj produkt Ľubovnianku a   Kultúr klub Viliam a Božena Klimkoví, ktorí sponzorovali prípitok, prevádzkovali ozvučenie a fotodokumntáciu podujatia.  Dovoľte mi vo vašom mene sa poďakovať PD Nová Ľubovňa, ktoré prispelo k tomu, aby SLK – Catering z Novej Ľubovne pripravilo pohostenie pre Vás.

Chceme malý darček odovzdať aj našim jubilantom, ktorí dovŕšili a ešte dovŕšia v tomto roku 2018 svoje okrúhle 70. 80. a 90. narodeniny.

Ďakujem, že ste dnes prijali naše pozvanie stráviť príjemné októbrové nedeľné popoludnie v našom kultúrnom dome. Verím, že s vyznaním svojich detí a vnúčat po tomto dnešnom stretnutí odídete šťastnejší. Prajeme Vám ešte veľa krásnych rokov, aby Vám zdravíčko slúžilo, a aby ste si nažívali tak pekne a pokojne v našej krásnej dedinke Chmeľnica ako doteraz.