DEŇ MATIEK 2019 v CHMEĽNICI

Druhá májová nedeľa už tradične patrí všetkým mamám v našej obci. Z našej základnej a materskej školy si  pripravili program, aby potešili svoje mamičky, vyjadrili im svoju vďaku za všetko, čo pre svoje rodiny robia. 

Starostka obce Zita Plešštinská sa prihovorila mamičkám:" Druhá májová nedeľa už tradične patrí všetkým mamám. Deň matiek je špeciálny čas povedať našim mamám ako ich máme radi, čo pre nás znamenajú a vyjadriť im našu vďačnosť za všetko, čo pre nás urobili! Byť mamou je najkrajšie povolanie v živote každej ženy.
 
Matka a otec, ktorí privítajú na svete nový život, tým spolupracujú s Bohom na veľkom diele stvorenia. Toto poslanie je krásne a zároveň náročné. V momente, keď sa narodí dieťa, narodí sa aj mama. Nikdy predtým neexistovala. Bola ženou, ale mamou nikdy. Mama je niečo úplne nové.  
 
O mamách, ich láske i dobrote sa toho povedalo i napísalo veľa... a predsa toho nie je dosť. Mama je totiž pre každého len tá jedna jediná a tým je výnimočná.  Mama je prvým človekom, ktorý nás s láskou objal pri príchode na svet, ktorý nám ponúkol prvú potravu pre telo aj pre dušu. Mama je slovo, ktoré sme vyslovili ako prvé. Každé dieťa má svoju mamu, aj každá mama má svoju mamu. Každý z nás sme cez svoje mamy,  spojení do jednej veľkej rodiny.Milí priatelia, viem, že už s napätím očakávate vystúpenie svojich detí na javisku. Napriek tomu mi však dovoľte pripomenúť ešte dve slovíčka a to je výchova detí. 
Aj keď výchova detí si najmä zo strany matiek vyžaduje obrovské úsilie a veľký kus práce, výchova detí nie je prácou, je pre mamu poslaním. Nuž vzdajme úctu matkám, ktoré v mene tohto poslania nezištne obetujú nielen svoj voľný čas, svoje tajné plány a ambície, ale ak by bolo nutné, aj svoje zdravie, možno vlastný život. Veď práve matka úzkostlivo sleduje každý krok svojho dieťaťa, teší sa z jeho úspechov, prežíva jeho nezdary, pohládza ubolenú nožičku, tváričku či dušičku. A je to práve matka, kto neskôr s obavami,  ale aj s patričnou dávkou hrdosti vyprevádza svoje dieťa do tajomného sveta dospelosti. Otcovia pomáhajte svojim manželkám napĺňať toto jedinečné poslanie! Keď chceš niečo urobiť pre svoje dieťa, miluj jeho matku.
 
Milé mamičky, deti z našej základnej a materskej školy si pre nás v tento sviatočný deň pripravili program, aby potešili Vás, svoje mamy, vyjadrili Vám svoju vďaku za všetko, čo pre svoje rodiny robíte. Nech aj čokoládka, ktorú sme pre Vás pripravili, je symbolom našej vďaky. Prijmite ju od nás k Vášmu sviatku. Ďakujem pani učiteľkám za básničky a pesničky, z ktorých so svojimi deťmi uvili túto veľkú kyticu pre Vás.
Milé mamičky, nech Vám tento deň prinesie toľko šťastia a radosti, koľko lásky vy samy rozdávate svojim najbližším po celý čas!

 

Prajem Vám krásny Deň matiek!"