DEŇ OBCE CHMEĽNICA 2019

Obec Chmeľnica v nedeľu 18. augusta 2019 v spolupráci s Poľovníckym združením MARMONT CHMEĽNICA, Urbárskym pozemkovým spoločenstvom CHMEĽNICA Rímskokatolíckou cirkvou, farnosťou CHMEĽNICA, so ZŠ s MŠ, Grundschule v Chmeľnici zorganizovala už piaty ročník  Dňa obce Chmeľnica a  stretnutia rodákov. Deň stretnutia rodín rodákov z Chmeľnice je zároveň oslavou rodiny a  príležitosťou   stretnúť sa, zaspomínať a povzbudiť sa v našej chmeľnickej komunite. Rodáci obce, ktorí dnes žijú po celom Slovensku , ale aj za  jeho hranicami  sú   významné osobnosti,  ktoré robia dobré meno svojej obce Chmeľnica.

Deň obce sa začal svätou omšou, ktorú celebroval náš pán farár Tomáš Gondkovský, ktorý vyzdvihol význam stretnutia rodákov  z Chmeľnice a ich príbuzných. Vyzval ich. aby nezabudli na to odkiaľ pochádzajú oni a ich predkovia, kde vyrastali a odkiaľ viedla cestička k úspechu v ich terajšom živote.

 

 

 

 

 

 

Zároveň podotkol, že tento deň je aj oslavou rodín, na upevňovanie rodinných vzťahov mnohých generácií. Slávnostnú atmosféru násobili deti z MŠ a žiaci zo ZŠ v chmeľnickom kroji pod vedením pani riaditeľky ZŠ s MŠ Ludmily Klimkovej, ktorá spolu s kolegyňami pripravila s deťmi aj hodnotný kultúrny program uvitý z chmeľnických , nemeckých a slovenských piesní. Slávnostnú atmosféru v kostole sv. Ondreja násobil svojim vystúpením miestny cirkevný zbor pod vedením Marty Krafčíkovej.

   

 V dedine už od skorého rána vyvoniaval guláš, ktorý pripravovali naši poľovníci.    

   

   

Prítomným sa prihovorila a privítala ich starostka obce Chmeľnica Zita Pleštinská. Pre deti bol pripravený tímom ATM21z Bardejova animačný program, v ktorom si zašportovali a zasúťažili. Okrem neho im bol k dispozícii skákací hrad Boborland, a nafukovacia šmýkalka Bobor. Za skvelé výkony im bola udelená špeciálna cena, ktorou bolo maľovanie na tvár.

   

 

    Nechýbala ani sladká odmena, ktorou bol zákusok. V stánku obecného úradu sa okrem neho podávala aj  káva, ktorú pripravili pracovníčky úradu.    

 

   

Už tradične firma LIMO ŠPES s.r.o. prispala sponzorským darom minerálnej vody Sulínka a Ľubovnianka. Zlatým klincom podujatia bola tombola, do ktorej ceny venoval Obecný úrad Chmeľnica, PD Nová Ľubovňa, Urbárske  pozemkové spoločenstvo CHMEĽNICA a starostka obce Zita Pleštinská. Výhercovia vylosovaných lístkov si odniesli domov hodnotné ceny z tomboly a tí, ktorých lístky neboli vylosované mali dobrú náladu z losovania cien a nádej, že sa im to podarí na budúci rok.     

 

   
   

O ozvučenie podujatia sa staral Viliam Klimko, ktorý svojim fotoaparátom zachytil aj nezabudnuteľné momentky z podujatia.

      

Na podujatí si mohli účastníci zakúpiť  sladké a slané palacinky, trdelmík podnikateľky z Vyšných Ružbách, ale aj nanuky a sladkosti z obchodu od Mareka Cenigu  a čapované pivo a kofolu od Boženy Klimkovej z Kultúr klubu v Chmeľnici.

      

Slnečné a príjemné augustové počasie si mohli prítomní vychutnať vďaka sedeniu pod obecnými stanmi, ktoré už tradične pripravia zamestnanci obecného úradu a dobrovoľníci.

   

Starostka obce Chmeľnica Zita Pleštinská  vo svojom príhovore na záver podujatia povedala: „Som veľmi rada, že sme dnešný deň využili pre budovanie rodinných a priateľských vzťahov v našej komunite a aj sme si zaspomínali,  samozrejme aj na našich predkov, ktorí už nie sú tu medzi nami, ale určite sa v tento krásny slnečný deň všetci na nás z výšky nad nami usmievali a priali nám pohodu a dobrú náladu a v neposlednom rade spolu s nami vymodlili toto krásne letné augustové počasie.   Rada by som sa ešte raz poďakovala všetkým rodákom obce a ich rodinným príslušníkom, najmä deťom, ktorí prišli na naše stretnutie a svojou účasťou podporili zmysluplnosť tejto akcie, ktorou je oslava rodín a rodákov v našej obci. Som presvedčená o tom, že nikto neoľutoval, ale naopak, odchádzal šťastný, s pocitom hrdosti, že jeho korene sa viažu práve k tejto obci, obci Chmeľnica. Verím, že príjemné, neopakovateľné spomienky na tento deň a stretnutie s rodákmi mu zostanú navždy v pamäti.

V neposlednom rade sa chcem poďakovať všetkým spoluorganizátorom, sponzorom  a dobrovoľníkom podujatia,  ktorí aktívne pomohli zabezpečiť prípravu a samotný priebeh 5. stretnutia rodákov Dňa obce Chmeľnica 2019. Rada by som sa poďakovala aj Alexandre Saganovej, ktorá je autorkou rovnako ako každý rok  aj tohoročného plagátiku na podujatie. 

Verím, že toto podujatie je už tradíciou v živote našej obce Chmeľnica. Tradíciou, ktorá bude pokračovať a ďalšie takéto stretnutie bude pre nás všetkých opäť veľkým sviatkom a obohatením. Do toho času, keď sa opäť takto spoločne stretneme, vám všetkým chcem popriať veľa šťastných dní, s pevným zdravím a s úsmevom na tvári. Všetkých srdečne pozývam na Deň obce Chmeľnica 2020, ktorý sa uskutoční v nedeľu 19. augusta 2020 v Chmeľnici.“