TERMÍNY VÝVOZU domového odpadu a separovaného zberu druhotných surovín v r. 2022

 Vážení občania!

Vývoz zmesového KO v Chmeľnici v roku 2022 sa bude vykonávať v nepárnych týždňoch, vo štvrtky. Prvý vývoz sa uskutoční v utorok 04. januára 2022. V prílohe nájdete termíny vývozu domového zmesového odpadu v roku 2022 v našej obci a kalendár vývozu separovaného zberu druhotných surovín pre rok 2022.

K stiahnutiu

  • www.visitspis.sk/1-uvod
  • maslubovniansko.sk
  • www.karpatenblatt.sk
  • www.kdv.sk
  • www.kovanezelezo.sk