Cintorín je oáza pokoja, kde nachvíľu zastal čas...

Pri hrobe blízkeho si pripomíname  jeho pamiatku. Výnimočná atmosféra na cintoríne nás nabáda na rozjímanie o živote a smrti. Počas „dušičkových“ dní prichádzame na cintorín častejšie, aby sme pomocou plnomocných odpustkov pomohli dušiam dostať sa do Neba. Okrem dňa Spomienky na zosnulých možno získať plnomocné odpustky pre duše zosnulých veriacich v čase od 1. novembra do 8. novembra. 

Chmeľnický cintorín v noci. Foto: Ľudmila Kormánska

Vďaka stovkám malých plamienkov sa miesta posledného odpočinku našich blízkych stávajú počas týchto dní o niečo krajším a vľúdnejším miestom. No ani tisíce sviečok nám už nikdy nenahradia ich prítomnosť, spoločné chvíle a všetky tie pekné zážitky. Práve preto by sme si mali na ľudí, na ktorých nám záleží pravidelne spomenúť najmä vtedy, kým ešte máme to šťastie, že sú medzi nami... 

Slová odborného asistenta katedry pastorálnej teológie Teologickej fakulty UK Badín :" Štefan Paľúch  nás nútia zamysliť sa. Opäť sú tu dni, keď naše kroky viac ako inokedy smerujú na cintoríny, kde odpočívajú naši blízki. Prichádzame k nim, aby sme im povedali, čo sme nestihli, keď ešte boli s nami, aby sme im povedali ako nám chýbajú a ako sme ich mali radi. Po tvári sa skotúľa slza a v srdci zostáva bolesť ale aj nádej, že raz príde deň, keď sa opäť stretneme. Zapálime sviečku, položíme kvet... Po čase sviečka zhasne a kvet zvädne. Ostane len modlitba, ktorú za našich drahých posielame tam hore a ktorá im jediná môže pomôcť, ak ich ešte niečo trápi... Preto nezabudnime popri sviečkach a kvetoch, ktoré sú prejavom našej lásky voči našim drahým na to najdôležitejšie a to je práve modlitba, či obeta sv. omše. Zároveň nezabúdajme na dôležitý odkaz, ktorý nám naši drahí zosnulí posielajú: Čo ste Vy, to sme boli aj my a čo sme my to budete raz aj Vy... Žime tak, aby sme sa s nimi raz mohli tam hore stretnúť a opäť sa tešiť, ako nám je spolu dobre... Krásne a požehnané dušičkové dni drahí priatelia..."

  • www.visitspis.sk/1-uvod
  • maslubovniansko.sk
  • www.karpatenblatt.sk
  • www.kdv.sk
  • www.kovanezelezo.sk