Čím je zaujímavý 29. február ?

Iba raz za štyri roky máme 29. február. 

Už starí Rimania zistili, že niektoré roky by mali mať deň navyše. Kalendár astronómovia zlepšili v šestnástom storočí za pápeža Gregora XIII. Priestupným rokom sa koriguje rozdiel, ktorý vzniká medzi skutočnou dĺžkou roka. Tá trvá o niečo dlhšie ako 365 24­hodinových dní. Z tohto dôvodu sa k najkratšiemu mesiacu februáru  pridáva  29. február.  ­Rok 2016 je priestupný rok a má 366 dní.

Ženy na Slovensku môžu voliť od 29. februára 1920, keď sa zaviedlo všeobecné volebné právo. Prvú československú ústavu Národné zhromaždenie schválilo práve v tento deň. Je to deň prvej ústavy.
 
Ľudia, ktorí sa narodili v priestupnom roku, majú sviatok len raz za štyri roky, keď sa k najkratšiemu mesiacu pridáva jeden deň. Rovnako sú na tom s oslavou menín Radomírovia, aj oni prijímajú gratulácie len raz za štyri roky.
 
  • www.visitspis.sk/1-uvod
  • maslubovniansko.sk
  • www.karpatenblatt.sk
  • www.kdv.sk
  • www.kovanezelezo.sk