Chmeľničania sa predstavili na dňoch „Jazyka Otcov“ vo Wilamowicach

Tento víkend sa uskutočnilo zaujímavé podujatie vo Wilamowicach, v mestečku v južnom Poľsku v Sliezskom vojvodstve. Dva vstupy na podujatí mal Mgr. Patrik Lompart, ktorý vo svojom príspevku  v sobotu vo Wilamowiciach a v nedeľu v Pisarzowiciach predstavil chmeľnický dialekt. Tradície a zvyky ukázali členovia FS Marmon. Prvé stretnutie dvoch komunít, hovoriacich nemeckým dialektom, bolo veľmi zaujímavou udalosťou, ktorú organizovalo miestne občianske združenie a zastrešila ju Varšavská univerzita.

 

Neformálna zoznamovacia diskusia pred konferenciou

Podujatie bolo zamerané na prezentáciu zaujímavého jazyka tazvanú  vilamovštinu, ktorým hovoria obyvatelia v tejto časti Poľska. Vilamovština  je archaický dialekt nemčiny, ktorý  sa rozhodol zachrániť  mladý jazykovedec Tymoteusz Król, ktorý sa ju naučil od svojej babičky. Aj jeho zásluhou sa Język wymysiöeryś (wilamowski) učí na Varšavskej univerzite.

 

Aby toto jazykové  podujatie bolo ešte zaujímavejšie pozval aj Chmeľničanov, aby predstavili svoju chmeľničtinu, špecifický nemecký dialekt, zvyky a tradície nemeckej menšiny v Chmeľnici.
 
Tymoteusz Król sa dozvedel z jednej monografii o Chmeľnici.  V júli 2016  prišiel spolu s kamarátom Mgr. Bartłomiejom Chromikom, univerzitným asistentom do Chmeľnice, aby sa presvedčili, či skutočne žije nemecká menšina v tejto časti Slovenska.  Porozprávali sa s obyvateľmi našej obce, nové poznatky získali na obecnom úrade v Chmeľnici a na svojej bádateľskej jazykovej misii spoznali aj Mgr. Patrika Lomparta. Od tohto momentu stretnutia bolo jasné, že je to základ novej spolupráce dvoch nemeckých komunít z  Chmeľnice a Wilamowic. Už v auguste 2016 sa Wilamovčania zúčastnili na podujatí Karpatsko-nemeckej mládeže na Slovensku v Drienici. Spoznali sa s členmi FS Marmon, ktorých pozvali do Wilamowic.
 
Na podujatí „Jazyka Otcov“  vo Wilamowiciach sa ukázala blízkosť dvoch zaujímavých nemeckých dialektov a hľadali sa prieniky a schopnosť navzájom si porozumieť.
 

V sobotu vo Wilamowiciach 

 

Prof. dr. hab. Antoni BARCIAK z Institútu Histórii z Univerzity Slieskej a pani Helena Biba, ktorá oslávila 95. narodeniny a prežila Osvienčin
 

V nedeľu v Pisarzowiciach

 
 

Justína Olko, hovorila o  rôznorodosti jazykov

 
 
Anna Kaminská prezentovala svoj slovník, ktorý z nárečia vytvorila:
 
 
 
 
 Veľkým zážitkom bolo pre nás vystúpenie miestneho folklórneho súboru, ktorý má cca. 100 členov. Najstarší člen mal 95 rokov a najmladší člen 5 rokov. Babičky boli skvelé, v krojoch pôsobili autenticky.Tanečné páry manželia aj snúbenci násobili atmosféru vystúpenia. Deti,malé aj žiaci, dodávali vystúpeniu čerešničku na torte. Súbor zložený z niekoľkých  generácií bodoval u divákov. Je to odovzdávanie tradícií z pokolenia na pokolenie v pravom slova zmysle. Je svedectvom jednoty a snahy zachovať jazyk, tradície a zvyky. 
 
 

Súvisiace odkazy

Súvisiace video