Chmeľnica žila svojim DŇOM OBCE 2018

Deň obce 2018 začal svätou omšou, po ktorej pokračovala prezentácia chmeľnického nárečového slovníka autorky Marty Krafčíkovej. V areáli za kultúrnym domom sa podávali dva dva druhy gulášu, z hovädzieho mäsa a z diviny, ktorí navarili poľovníci z poľovníckeho združenia Marmont. Mäso do gulášu venovali poľovníci a PD Nová Ľubovňa. Účastníkom podujatia ukázali  zbierku svojich trofejí zverí ulovených v chmeľnickom poľovníckom revíri. Na dobrú zábavu zahrala ľudová hudba Zamiškovci z Kolačkova. Pre deti bol pripravený program a súťaže, ktoré im ponúkla firma Barborík z Bardejova. Deti sa pošmýkali na nafukovacej šmýkačke. Na záver boli vylosované hodnotné ceny z Tomboly. Účastníkom podujatia krásne perníčky napiekla pani Evka Točeková. Svoje cukrárske umenie predstavila v podobe chutných koláčikov aj Evka Káňová.  Ďakujeme spoluorganizátorom za ich podiel na krásnom podujatí. Na podujatie prišli nielen domáci z Chmeľnice, ale aj rodáci z rôznych kútov Slovenska. Dokonca aj deti našich rodákov, ktorí žijú v USA. Ďakujeme všetkým za príjemnú atmosféru, ktorú násobilo nádherné letné slnečné počasie. 

Starostka Zita Pleštinská vo svojom príhovore povedala na prezentácii chmeľnického nárečového slovníka autorky Marty Krafčíkovej povedala:"Milí Chmeľničania, naším najnovším vydavateľským počinom je chmeľnický nárečový slovník, ktorý  je významným príspevkom k uchovaniu a zdokumentovaniu jedného z nárečí, ktorými sa počas stáročí hovorilo na Spiši.

Chmeľnické dievčatá sa už každoročne obliekajú do chmeľnických krojov.

Marta Krafčíková, autorka chmeľnického nárečového slovníka, Vám v dnešnej prezentácii priblíži postup prác na tvorbe slovníka i špecifiká chmeľnického nárečia. Po prezentácii by som poprosila nášho pána farára, aby toto dielo uviedol do života.
Nemecký jazyk so slovenčinou boli od stredoveku do prvej polovice 20. storočia najpoužívanejšie jazyky na Spiši. Jedným z mála sídiel v našom regióne, kde sa ešte hovorí nemeckým nárečím, je naša obec Chmeľnica. Keďže sa v posledných desaťročiach vo všeobecnosti prejavuje trend výrazného ústupu používania tradičných nárečí, vyvstáva potreba uchovať ich v podobe vydania slovníka.
Chmeľnické nárečie nemá a nikdy nemalo písomnú podobu, preto pripraviť podklady pre tento slovník bolo pre autorku Martu Krafčíkovú  veľmi náročné. Mnohé menej známe slová a výrazy autorka konzultovala s najstaršími obyvateľmi obce. Aby sme dokázali jednotlivé slová v chmeľnickom nárečí vysloviť bolo treba uviesť aspoň najzákladnejšie pravidlá výslovnosti. Mnoho slov je podobných so slovami v nemeckom jazyku. Aby autorka poukázala na túto podobnosť vznikol tento slovník slovensko- nemecko-  chmeľnický. Súčasťou slovníka je aj CD s nahrávkou výslovnosti niektorých špecifických hlások. Slovník obsahuje približne 7000 pojmov a práce na jeho tvorbe trvali tri roky.
Nárečie je našou najväčšou historickou pamiatkou. Prežilo 700 rokov a našou povinnosťou je zachovať ho pre budúce generácie.
Dcéry Erika Goliáša, ktorý s rodinou žije v USA.
Vo svojom úvodnom príhovore na poľudňajšom podujatí vyjadrila potešenie z tradície organizovať podujatie na podporu života rodín chmeľnickej komunity.
"Domov je miesto, kde ťa stále niekto čaká. Domov je miesto, kde sa môžeš vracať. Domov je tam, kde je tvoja rodina,a hoci si ďaleko, stále na toto miesto spomínaš.

Už tradične augustový víkend patrí v našej Chmeľnici dňu, kedy sa stretnú rodiny, aby sa navzájom porozprávali, povzbudili a zabavili. Som veľmi rada, že ste prijali naše pozvanie, našli si čas a prišli dnes na toto naše podujatie.

Stretnutie rodákov preukazuje  našu veľkú spolupatričnosť. Potvrdzuje sa, že ľudia, ktorí v Chmeľnici vyrastali a vyrastajú, majú k obci vrelý a srdečný vzťah. Niektorí pri takejto príležitosti neváhajú precestovať stovky kilometrov len preto, aby sa mohli stretnúť so svojimi blízkymi, priateľmi z detstva.

Som presvedčená o tom, že nikto neoľutuje, že dnes prišiel, ale naopak každý z nás  odíde šťastný, s pocitom hrdosti, že jeho korene sa viažu práve k tejto obci, našej Chmeľnici.  Verím, že spoločne strávime príjemné a  neopakovateľné chvíľky.

Som veľmi rada, že Obec Chmeľnica je spoluorganizátorom tejto  aktivity, ktorá má už svoju tradíciu, spolu s farským úradom, s okresnou organizáciou CR Severný Spiš Pieniny Urbariátom, Poľovníckym združením Marmont. Chcem sa poďakovať nášmu duchovnému otcovi Tomášovi za svätú omšu.

Chcem sa poďakovať všetkým, ktorí nám pomáhajú pri organizácii tohto podujatia, Firme LIMO ŠPES za vodu, Poľovníkom za guláš, Urbariátu, Združeniu Marmont, Firme Jozefa Neupauera firme SLOVDACH, firme Petra Fiľaka za ceny do tomboly. Rovnako sa chcem poďakovať pánovi Barboríkovi za atrakcie a program pre deti, ktorý máme na dnešný deň pre Vás pripravený. Moje poďakovanie za ozvučenie podujatia patrí p. Nikitovi Volčkovi zo Starej Ľubovne.

Dnešné stretnutie bude plné rôznych aktivít pre deti aj dospelých. Vystúpi ľudová hudba Zamiškovci z Kolačkova. Môžete si zakúpiť tombolu, ktorej cena je 1 €. Vylosovanie cien v TOMBOLE bude o 17.30. hodine. Verím, že výhercov ceny potešia. Ponúknite sa aj koláčikom a kávou, ktoré pripravili pracovníci obecného úradu. Milí Chmeľničania! Stretnutie rodákov je príležitosťou na upevnenie rodinných väzieb a spríjemnenie života našej chmeľnickej komunity. Prajem Vám pohodu a dobrú náladu."

Tešíme sa už na DEŇ OBCE 2019!