CELOPLOŠNÉ TESTOVANIE NA COVID-19

Celoplošne testovanie obyvateľov obce Chmeľnica ( od dovŕšených 10 rokov do dovŕšených 65 rokov)  sa uskutoční v sobotu 31.10.2020 a v nedeľu 01.11.2020  v čase od 7,00 do 22,00 hod. v Kultúrnom dome.

 

 

  • www.visitspis.sk/1-uvod
  • maslubovniansko.sk
  • www.karpatenblatt.sk
  • www.kdv.sk
  • www.kovanezelezo.sk