Boli sme na GODZONE TOUR 2017 v Poprade

Godzone je evanjelizačný projekt, ktorého stratégiou je budovať generáciu, ktorá bude žiť život plný Boha. Tohoročné turné začínajúce v Poprade 13.11.2017 a končiace v Prahe  18.11.2017 sa nesie v  znamení hesla: "Odhodlaní zmeniť svet." Ďakujeme nášmu pánovi farárovi Tomášovi Gondkovskému za silnú duchovnú podporu, rovnako Jozefovi Neupaverovi za sponzoring autobusu.Aj prostredníctvom tohto projektu môžeme spolupracovať s tisíckami veriacich z rôznych farností našej spišskej diecézy na budovaní Božieho kráľovstva, prinášajúceho zmenu do našich rodín, škôl a zamestnaní. Je povzbudzujúce vidieť generáciu, ktorej záleží na budúcnosti Slovenska. Rôzne svedectvá hľadania a nájdenia Boha v našom živote.

Július Slovák kladie  vo svojej knihe," Odhodlaní zmeniť svet:" otázky:" Čo ak si sa narodil v správny čas? Čo ak Boh do teba vložil dary a talenty, ktoré majú v sebe riešenia na problémy tohto sveta?Čo ak sa iba strach postaral o to, aby ťa zastrašil a ukradol Ti tieto dary? Zastavil ťa a zobral ti chuť? Čo ak je čas zahodiť strach a vstúpiť do odhodlania zmeniť svet tým, že budem žiť naplno to, čo mám žiť a budem vedieť, prečo robím všetko, čo robím?!" NAJDI ODVAHU MENIŤ SLOVENSKO I SEBA!

  • www.visitspis.sk/1-uvod
  • maslubovniansko.sk
  • www.karpatenblatt.sk
  • www.kdv.sk
  • www.kovanezelezo.sk