Blahoželáme jubilantom!

V rámci dňa Úcty starším sme zablahoželali jubilantom, ktorí v roku 2017 oslávili okrúhle jubileum 90., 80.,70., narodeniny. Každý z nich dostal pekný darček. Medzi jubilantmi  nechýbali ani Mária Moščovičová a Mária Setláková, ktoré tohto roku oslávili 90. narodeniny. Srdečne blahoželáme a  prajeme hojnosť Božích milostí, zdravia, šťastia a radosti  v našej chmeľnickej komunite.

Srdečne blahoželáme jubilantom, ktorí oslávili okrúhle: 
 
90. narodeniny
1. Moščovičová Mária, č.d.16
2. Setláková Mária, č.d.177
 

 80. narodeniny
 
1. Fába  Ján č.d. 60
2. Kormanská Helena č.d. 64
3. Bendík Štefan, č.d. 94
4.Haničák Peter, č.d. 106
5. Goliáš Juraj,  č.d. 233
 
70. narodeniny
 
1. Šimská Anna, č.d. 89
2. Rindošová Agnesa, č.d. 104
3. Sedláková Anna, č. d. 132
4. Alexanderčíková Mária č.d. 144
5.Jachman Andrej , č.d 148
6. Klimková Elena č.d. 207
7. Rindoš Štefan č.d.208
8. Konkoľ Peter, č.d. 223
9. Ribovič Emil, č.d. 229