Blahoželáme! Dnes sme s vdp. Mgr. Jozefom Palenčárom oslávili jeho 50. narodeniny

11.marec  je narodeninovým dňom pána farára Jozefa Palenčára, ktorý pôsobil 18 rokov  v našej chmeľnickej farnosti. Ten dnešný, 11. marec 2018,  je dňom jeho 50. narodením, na ktoré sme dostali od oslávenca pozvanie do farnosti Kluknava, v ktorej pôsobí teraz.
Slávnostná svätá omša, ktorú jubilant celebroval v kostole v Richnave bola výnimočná a jej slávnostná atmosféra naplnila naše srdcia. Ďakovali sme Bohu za dar jeho prítomnosti  v našej farnosti Chmeľnica, s ktorou nám sprítomňoval 18 rokov Ježišovu lásku.
 
Kytica zo žltých a bielych ruží z Chmeľnice 
 
Po svätej omši  sme sa presunuli do kultúrneho domu do Víťaza, kde sme spomínali na naše spoločné púte, podujatia a budovateľské aktivity v Chmeľnici.
 
 

Starostka obce Zita Pleštinská vo svojom príhovore povedala:“ Vážený pán farár, prajem vám pevné zdravie, silu, radosť a plnosť darov Ducha svätého. Úprimne Vám v mene všetkých farníkov doma v Chmeľnici aj tu prítomných, vyprosujem, aby Vás Boh naplnil svojim požehnaním a dal Vám všetky milosti k tomu, aby ste verne a horlivo žili svoje kňazstvo až do konca a vykonali tak veľa dobrého pre spásu Vám zverených  duší."