Bezplatná dlhová poradňa Stará Ľubovňa

 Bezplatná dlhová poradňa v Starej Ľubovni je štátom zriadená inštitúcia, ktorá poskytuje BEZPLATNÉ poradenstvo ľuďom v nepriaznivej finančnej situácii, teda aj v oblasti finančných dlhov (napr. dlh na zdravotnom, sociálnom poistení, omeškané úverové splátky, alebo platby nájomného, energií, či komunálneho odpadu). Ich tím je zložený zo skúsených odborníkov – ekonóma, právnika a psychológa.

 
Ak máte vo svojej firme alebo okolí ľudí, ktorých by sa to mohlo týkať, prosíme Vás o sprístupnenie informácie o ich službách.
 
 Ďalšie informácie o projekte nájdete na stránke www.pomahamedlznikom.sk

  • www.visitspis.sk/1-uvod
  • maslubovniansko.sk
  • www.karpatenblatt.sk
  • www.kdv.sk
  • www.kovanezelezo.sk