ZAČÍNAME ADVENT 2022

27. NOVEMBRA 2022 SME ZAČALI ADVENT 2022

ČAKÁ NÁS ADVENT... Po roku opäť príležitosť k spomaleniu. K stíšeniu sa. Dokážeme ho ešte vôbec vnímať? Rozpoznať, že je? Alebo hneď od začiatku budeme mať Vianoce? A potom príde 24. december a nám budú liezť koledy na nervy. Unavení z toho všetkého, budeme radi, že je konečne po Vianociach. 26. novembra 2022 nám kňaz požehnala adventné vence.

Náš život sprevádzajú pocity očakávania. Charakteristické pre Advent je tiež očakávanie.  Advent sa definuje ako očakávanie narodenia Ježiša Krista. Na aký príchod Božieho Syna čakáme? Aké narodenie Ježiša Krista očakávame? Je to narodenie v našom živote, v našich skutkoch a v našich slovách. Toto narodenie si môžeme vysvetliť pomocou obrazu narodenia človeka. Každá dobrá matka prežije tri etapy. Prvou etapou je rozhodnutie, že matka chce dieťa a teší sa naň. Ak chceme, aby sa Kristus narodil v našom živote, musíme sa pre Neho rozhodnúť. K tomu nás nikto nemôže donútiť. Donútený Kristus je nemilovaný a to čo nemilujeme nás nemôže naplniť šťastím. Potom prichádza druhá etapa, ktorou je pôrod a to je etapa bolestná. Narodenie Krista v našom živote predpokladá, že zanedbáme svoje hriechy a to je často bolestné. Zlo sa nám veľmi rýchlo zautomatizuje a nevieme si predstaviť bez neho žiť. Kto sa nerozhodne urobiť bolestné rozlúčenie s hriechom, nemôže zažiť pocit radosti zo života s Kristom. Po etape pôrodných bolesti prichádza etapa radostná. Človek, ktorý zanechal hriech, začína radostnú starostlivosť o skvalitnenie vlastného života. Začína sa tešiť, že môže viac milovať, viac odpúšťať a viac dávať. Môže prísť znechutenie, prekážky a pochybnosti, ale toto všetko sa dá zvládnuť a radosť je potom o to väčšia. Naše modlitby a sv. omše nech sú prosbou k Bohu, aby sme s Jeho pomocou zanechali život starého a hriešneho človeka. Ak to zvládneme, budeme sa môcť na Vianoce tešiť z historického narodenia Ježiša Krista ako aj z Jeho narodenia v našom živote. On sa chce v nás narodiť, dovoľme Mu to. 

 

 

 

 
Publikované: 27.11.2022 | Aktualizácia: 27.11.2022 | Zobrazené: 271
  • www.visitspis.sk/1-uvod
  • maslubovniansko.sk
  • www.karpatenblatt.sk
  • www.kdv.sk
  • www.kovanezelezo.sk
Nastavenia cookies