Dušičková pobožnosť pri pomníku padlým a odvlečeným...

 Dušičkovú pobožnosť 2. novembra 2019 sme si urobili pri pamätníku padlým a odvlečeným...

  • www.visitspis.sk/1-uvod
  • maslubovniansko.sk
  • www.karpatenblatt.sk
  • www.kdv.sk
  • www.kovanezelezo.sk