6. decembra k nám príde Mikuláš!

Napriek všetkému Mikuláš príde! Aj keď kvôli nepriaznivej epidemiologickej situácii sa naše deti nestretnú s Mikulášom tak, ako to bývalo v našej obci v posledných rokoch zvykom, určite k našim deťom do Chmeľnice príde. A nielen k deťom, ale donesie darček do každého obývaného domu v našej obci. Mikuláš bude chodiť po celej obce v nedeľu 6. decembra 2020 od 14:00 h. Začne na ulici od najnižšieho súpisného čísla domu 3, postupne prejde zadnou ulicou, cez stred obce, na vyšný koniec, novú štvrť, domy okolo trate a skončí pri obecnom úrade. Budú sa pritom dodržiavať všetky príslušné opatrenia. Mikuláš nebude vchádzať do žiadneho domu. Balíček nechá pri dverách domu. Deti mu budú môcť zamávať z okna alebo balkóna.

  • www.visitspis.sk/1-uvod
  • maslubovniansko.sk
  • www.karpatenblatt.sk
  • www.kdv.sk
  • www.kovanezelezo.sk