4. reprezentatívny ples obce Chmeľnica

Sobota 6. január 2018 nebol len sviatočným dňom Troch kráľov, ale v našej obci to bol  deň  IV. repezentačného plesu obce Chmeľnica. Stalo sa už tradíciou, že na začiatku nového roka 2018 sa stretávame v našej sále kultúrneho domu, aby sme zahájili novú plesovú sezónu a potešili sa zo  stretnutia a spoločnej zábavy.Moderátorom plesu bol Jozef Holotňak, ktorý spolu so starostkou obce Zitou Pleštinskou  ples otvorili: „Priatelia, želáme Vám v novom roku 2018 pevné zdravia, veľa  lásky, porozumenia, osobnej pohody a vnútornej sily. Želáme vám rok plný potešenia z každodenných drobných úspechov, aj radosti z prekonania veľkých životných výziev. Želáme vám veľa dobrých rozhodnutí, ktoré naplnia vaše dni šťastím a radosťou.  Vážení hostia zďaleka aj zblízka, milí Chmeľničania, vyhlasujeme náš 4. reprezentačný  ples obce Chmeľnica  za otvorený a všetkým Vám prajeme dobrú zábavu,  pohodový  a inšpirujúci Trojkráľový večer!

V sále panovala skvelá nálada, vdaka hudbe INDEX, Štefana Matoľaka a Miroslava Neupauera a kapele ĽUBOVKA bratov Pavla a Mateja Alexanderčíkovcov. 

Zlatým klincom večera bola bohatá tombola. 25 hodnotných cien mohli plesajúci vyhrať  v tombole.

Ďakujeme všetkým darcom tombolových cien a výhercom srdečne blahoželáme.

Firma LIMO ŠPES venovala plesajúcim ĽUBOVNIANKU. 

Zita Pleštinská:" Veľmi srdečne sa chcem poďakovať všetkým, ktorí sa aktívne zúčastňovali  na organizácii dnešného večera. Chcem sa poďakovať hudobníkom zo skupiny INDEX a ĽUBOVKA za skvelú zábavu až do rána , za výzdobu sály a katering,  ktorý nám už po štvrý  raz  zabezpečila firma SLK Cathering z Novej Ľubovne a všetkým darcom za ceny, ktoré venovali do tomboly. Osobitne sa chcem poďakovať firme LIMO ŠPES s.r.o. za ĽUBOVNIANKU, ktorú venovali účastníkom plesu.

Aj keď niekomu mohol ples zbehnúť veľmi rýchlo, verím, že sme odchádzali z plesu nielen s otlakmi na nohách, ale najmä s radosťou v duši. Za všetkých organizátorov dúfam, že sa Vám na plese páčilo, že ste sa dostatočne vytancovali, a že ste si odniesli len príjemné spomienky.

Už dnes sa tešíme na jubilejný 5. reprezentačný ples obce Chmeľnica!

 

 

 

  • www.visitspis.sk/1-uvod
  • maslubovniansko.sk
  • www.karpatenblatt.sk
  • www.kdv.sk
  • www.kovanezelezo.sk