30.6.2017 Uzavretie komunikácie od Hasičskej zbrojnice po most na Vyšnom konci obce

30. júna 2017 od 7,00 -20.00 hod. bude uzavretá obecná cesta od hasičskej zbrojnice po most na hornom konci. Preparkujte si osobné automobily na iné ulice v obci.