3. reprezentačný ples obce Chmeľnica sa vydaril. Organizátori plesu sa už dnes tešia na ďalšie stretnutie o rok.

V sobotu 7. januára 2017 sa uskutočnil v sále kultúrneho domu reprezentačný obecný ples.  Bol to už v poradí  3. ročník tohto krásneho  kultúrneho podujatia. I tento rok váhu usporiadateľskej zodpovednosti zobrali na svoje „plecia“ zamestnanci obecného úradu. 3. reprezentačný ples obce Chmeľnica otvorila svojim príhovorom starostka obce Ing. arch. Zita Pleštinská. Slávnostný prípitok predniesol primátor mesta Stará Ľubovňa PhDr.  Ľuboš Tomko.

Starostka obce vo svojom príhovore úprimne poďakovala všetkým prítomným za to, že  svojou účasťou pomáhajú udržiavať plesovú tradíciu v obci a zaželala im krásny večer a príjemnú zábavu.

 
Do tanca hrala hudobná skupina INDEX,  Miroslav Neupauer a Štefan Matoľak zo Starej Ľubovne.  O neopakovateľný umelecký zážitok sa svojim skvelým hudobným a speváckym  vystúpením postarala ľudová hudba bratov Alexanderčíkovcov z Chmeľnice. Vďaka výborným kapeliam a skvelej nálade sa prítomní hostia výborne zabávali až do skorých ranných hodín,  o čom svedčal vždy plný tanečný parket a spev v sále. 
 
Aj v tomto roku sme sa tešili vysokej návštevnosti.  Biela v kombinácii žlto- červenej výzdoby vo farbách obce,  ktorá zdobila sálu kultúrneho domu, dodala plesu dôstojnú atmosféru. Výzdobu sály a katering nám už po tretí raz  zabezpečila  firma SLK z Novej Ľubovne.
 
 Zlatým klincom večera bola bohatá tombola, ktorá pozostávala z 31 hodnotných cien. Úprimná vďaka patrí všetkým, ktorí venovali ceny do  tomboly tohoročného 3. reprezentačného plesu.

V sále kultúrneho domu bol tak naozaj vydarený večer, noc aj skoré ráno a organizátori plesu sa už dnes tešia na ďalšie stretnutie o rok.