27. októbrový deň v roku 2019 bol venovaný našim dôchodcom

27. októbrový deň roku 2019 bol v rámci mesiaca Úcty k starším v našej obci venovaný dôchodcom.  Začal sa svätou omšou a pobožnosťou v kostole sv. Ondreja. Pán farár Tomáš Gondkovský počas pobožnosti po svätej omši poďakoval dôchodcom a zaspieval im v doprovode Terezky Harčárikovej dojemnú pieseň. Popoludní  tento slávnostný deň pokračoval posedením v kultúrnom dome spojeným s kultúrnym programom. 

Do našich okien zaklopal október, mesiac, ktorý už tradične patrí seniorom, mesiac kedy začína jeseň, kedy začína obdobie umeleckej prezentácie prírody. Krásnym umeleckým dielom je aj človek v jeseni života. Tvaroval a formoval ho sám Majster so skúškami života.
 
Nieto krajšieho obdobia v prírode, ako je jeseň,
keď vietor sa hrá s krásne sfarbenými listami.
Nieto krajšieho a jemnejšieho pohladenia,
ako pohladenie starého otca či starej mamy,
nieto šťastnejších chvíľ, ako keď sú s nami.
 
 
Dôchodcov v úvode privítala starostka obce Zita Pleštinská a zaželala im veľa zdravia, šťastia a príjemnú zábavu. Starostka obce vo svojom príhovore povedala: „Koľko pokoja, úspechu a dobrého slova šíri vaša prítomnosť. A to je vzácny dar, ktorý človek potrebuje. Stačí prítomnosť lásky a dobrá vôľa. Toto vedomie môže Vašu jeseň života urobiť krásnou a pokojnou. Vaše deti, ktoré vás majú rady a ktorým ste svojou prácou pripravili lepší život, oceňujú Vašu prácu, vážia si ju a váži si ju aj naša obec. V mene svojom a v zastúpení našej obce Vám v tento slávnostný deň ďakujem za vašu celoživotnú prácu! K Vášmu sviatku Vám želám z celého srdca, aby ste veľa rokov pobudli v zdraví a v šťastí medzi svojimi najdrahšími a medzi nami všetkými. Vieme, že vďačnosť a úctu vyjadrovať iba slovami je málo, preto sa budeme usilovať dokazovať vám to aj skutkami. Nech je váš život naplnený dobrým zdravím, priaznivým ovzduším a spokojnosťou!“
 
Po príhovore nasledoval kultúrny program. Úvod kultúrneho programu patril najmenším deťom, ktoré nejednému dôchodcovi roztancovali a zohriali srdiečko. Ich milé vystúpenie vystriedal spev a tanec žiakov zo základnej školy. Poďakovanie patrí pani riaditeľke a pani  učiteľkám ZŠ s MŠ, ktoré s deťmi program venovaný našim seniorom vybrali a nacvičili.
 
Na oslave sme si pripomenuli okrúhle životné jubileá 70, 80 a 90 rokov. Starostka sa jubilantom prihovorila slovami: „Vážení prítomní, milí jubilanti, dovoľte mi, aby som dnes čo najsrdečnejšie privítala medzi nami všetkých tých, ktorí v tomto roku oslávili významné životné jubileum. Rada využívam túto príležitosť na to, aby som Vám prejavila úctu a vďaku za Váš plodný život a tvorivú prácu. Tento rok je pre vás výnimočný. Výnimočný v tom, že ste mali okrúhle narodeniny. Hovorí sa tomu tiež ďalší krížik na krku. Nie je to len číslo. Okrúhlymi narodeninami sa vstupuje do ďalšej časti života, pretože každé to desaťročie je iné, jedinečné. Život je poskladaný z jednotlivých dní, ktoré prinášajú svoje radosti aj bežné starosti. Z času na čas však príde v živote každého človeka deň, ktorý je niečím výnimočný, je dôležitý. Takýchto dní je v ľudskom živote niekoľko a uchovajú sa v pamäti až do konca života. A jeden z takýchto dní je aj dnes.“
 
Aj keď sú už naši dôchodcovia na zaslúženom odpočinku, mnohí z nich s hlbokou úctou a citom pomáhajú vychovávať svoje vnúčatá a pravnúčatá, vštepujú im cit a úctu ku všetkým hodnotám života. Úcta, láska, porozumenie, trpezlivosť a uznanie autority starších by sa mali premietať v každodennom živote ako samozrejmosť. Úctu si nemožno načasovať ani naplánovať na jeden mesiac v roku. Raz budeme všetci starí a po statočne vykonanej práci budeme aj my potrebovať pomoc druhých rovnako, ako ju starší ľudia potrebujú dnes.
 
Slávnostný obed, ktorý pripravila reštaurácia PALMA zo Starej Ľubovne, pomáhali ho naporciovať a rozniesť dôchodcom pracovníci obecného úradu a  poslanci obecného zastupiteľstva. Po peknom programe, slávnostnom obede a občerstvení, družnej debate a verím, že aj s malým batôžkom kultúrnych zážitkov, sa naši dôchodcovia spokojne rozišli do svojich domovov. Každý dôchodca obdržal perníkové srdiečko, ktoré s láskou upiekli v našej školskej jedálni.
 
 
Kultúrny program plný piesní a hudby v podaní žiakov bol krásnym poďakovaním za všetko krásne a dobré čo urobili a v budúcnosti ešte urobia. 
 
Vážení a milí priatelia našu slávnosť končíme so želaním:
Milí naši dôchodcovia, sme radi, že sme spoločne mohli osláviť tento deň. Roky, ktoré máte pred sebou, prežite obklopení láskou, úctou a pozornosťou svojich najbližších. V pokoji si užívajte život v kruhu svojich blízkych. Nech sú dni Vášho zrelého veku preteplené vďačnosťou nás všetkých. Nech je Vaša jeseň plná plodov, krásna, pokojná a slnečná.
Buďte ešte dlhé roky medzi nami šťastní! Nech sú dni Vášho zrelého veku prepletené vďačnosťou nás všetkých!“
 
„Život plynie sťa rieka dravá, radosť, škola, láska drahá.
Všetko prejde sťa dáky sen, zostane na nás spomienka len.“