26. ročník „Dní nemeckej kultúry, kultúry Spišských Nemcov v Chmeľnici,“ je oslavou zvykov a kultúry našich predkov

V nedeľu 3. júna 2018 sa v Chmeľnici konal už 26. ročník „Dní nemeckej kultúry, kultúry Spišských Nemcov.“ Miestny Karpatsko-nemecký spolok na Slovensku (ďalej len KNS), v súčasnosti pod vedením Petra Recktenwald, osobnej zaangažovanosti podpredsedníčky KNS na Slovensku Márie Recktenwald a predsedu Karpatskonemeckej mládeže Patrika Lomparta,  organizuje v spolupráci s obcou Chmeľnica toto tradičné  podujatie, ktoré prispieva k šíreniu nemeckej kultúry, k výmene skúseností medzi súbormi, k nadväzovaniu priateľstiev, k šíreniu mena obce, a rozvoju nemeckej menšiny žijúcej na Slovensku.

Obec Chmeľnica pripravuje pozvánku na podujatie v spolupráci s Osvetovým strediskom v Starej Ľubovni. Vďaka Okresnej organizácii cestovného ruchu Severný Spiš – Pieniny a pomoci primátora mesta  Stará Ľubovňa Ľuboša Tomka mohla obec zabezpečiť krytú tribúnu na podujatie. Pracovníčka obecného úradu Ľudmila Kaňová komunikovala s vedúcimi súborov a tak ako každý rok aj tohto roku pripravila dramaturgiu  programu účinkujúcich na poobedňajšom programe.

 

 

Príprava na podujatie, na ktoré prichádza viac ako päťsto účinkujúcich, si vyžaduje veľké nasadenie a obetavosť. Podujatie by sa nezaobišlo bez pomoci poslancov OZ a mnohých ochotných občanov, ktorí pomáhajú na príprave podujatia, sú gestormi účinkujúcich súborov a taktiež pomáhajú pri vydávaní stravy, ktorú zabezpečuje Salaš u Franka.


 

Rovnako Rímskokatolícka cirkev, farnosť Chmeľnica v osobe nášho pána farára Tomáša Gondkovského  má veľkú zásluhu na dôstojnom priebehu obradov v kostole sv. Ondreja, zabezpečenie kňazov na slúženie bohoslužby v nemeckom jazyku. Tento rok bol hlavným celebrantom generálny vikár spišskej diecézy  Mons. prof. ThDr. ThBibl.Lic. Anton Tyrol, PhD. za spoluúčasti vdp. Antona Ilka, farára z farnosti Alkoven v Rakúsku. Spolucelebrantmi boli vdp. Tomáš Gondkovský, správca našej farnosti a náš rodák vdp.  Peter Dufalla účinkujúci v Trstenej. V svojom príhovore počas kázne vdp. Anton Ilk vyzdvihol odvahu obyvateľov s nemeckou národnosťou, ich neustály boj s nespravodlivosťou. Čestných občanov obce,  účinkujúcich, hostí privítal v kostole sv. Ondreja predseda KNS v Chmeľnici Peter Recktenwald. Vyzdvihol najmä pomoc pána Rudiho Lamberta, ktorý finančne podporil výstavbu novej kaplnky Jána Nepomuckého pri vstupe do obce.


Tento rok bol výnimočný, keďže po svätej omši vysvätil generálny vikár vdp. Anton Tyrol pamätník padlým v I. a II. svetovej vojne a násilne odvlečeným do ruských gulagov. Vdp. Tomáš Gondkovský uviedol posviacku slovami:“ Som veľmi rád, že sa tu schádzame na tomto mieste, ktoré preniká až do súčasnosti. Je veľa situácií, na ktoré sa nesmie zabúdať. I keby to mnohým vyhovovalo...“ Príhovor pri pamätníku predniesol aj RNDr. Ondrej Pöss, predseda KNS na Slovensku.


 

 

 

 

 

 


 

  

  

 

Dychová hudba Ľubovnianka zo Starej Ľubovne je neodmysliteľnou súčasťou podujatia karpatských Nemcov v Chmeľnici. Sprevádza účinkujúcich a hostí v sprievode do kostola a účinkuje aj počas svätej omše, ktorej dodáva majestátnosť. Hymnou karpatských Nemcov v podaní dychovky začína už tradične poobedňajší program.

 

Oslavy začali, ako každý rok,  krojovaným sprievodom, čo dodáva podujatiu slávnostný ráz . Rôznorodé kroje sú svedectvom, že každá obec, kde žije nemecká menšina si ctí  kultúru a zvyky svojich predkov. 

 

 

26. ročník „Dní nemeckej kultúry, kultúry Spišských Nemcov v Chmeľnici“ poctili svojou účasťou významní hostia zo Slovenska aj zo zahraničia, medzi ktorými bol aj kultúrny atašé Veľvyslanectva spolkovej republiky Nemecko na Slovensku, splnomocnenec vlády SR pre národnostné menšiny László Bukovszky,  RNDr. Ondrej Pöss, predseda KNS na Slovensku, predseda Prešovského samosprávneho kraja (PSK) Milan Majerský, riaditeľ kancelárie predsedu PSK Marek Cimbala, podpredseda PSK, viceprimátor a riaditeľ Ľubovnianskej nemocnice  Peter Bizovský,  primátor mesta Stará Ľubovňa Ľuboš Tomko, riaditeľka Okresnej organizácii cestovného ruchu , OOCR Severný Spiš – Pieniny, Erika Šalátová, čestní občania obce Rudi Lambert, pán Juška  a vdp. Jozef Palenčár.

 

 

 

 


Starostka obce Zita Pleštinská spolu s Petrom Recktenwaldom otvorili 26. ročník podujatia. Vo svojich príhovoroch prízvukovali: “ Ľudové zvyky a tradície oddávna ovplyvňovali život našich predkov, preto sme veľmi radi, že dnes môžeme privítať Vás, milí účinkujúci, ktorí ste nám priniesli tradície Vašich obcí, ktoré sa preberajú z generácie na generáciu. Milí priatelia, cíťte sa dnes v našej Chmeľnici- v Hopgarte ako doma a nech nás vystúpenia našich účinkujúcich súborov naplnia spokojnosťou, že nemecké tradície, teda kultúra Spišských Nemcov na Slovensku je živá a má svojich nositeľov a nasledovateľov.“ Pozdravné prejavy predniesli László Bukovszky, Ondrej Pöss a zástupca veľvyslanectva spolkovej republiky Nemecko na Slovensku.


V programe súbor z Poľska z mestečka Wilamovice a naši krajania z Rumunska z mestečka Viseu de Sus - Oberwischau predstavili zvyky karpatských Nemcov žijúcich v Poľsku a v Rumunku. Vystúpenie detí Základnej školy z Chmeľnice, domácej speváckej skupiny Lustige Jugend a piesne v podaní zboru sv. Ondreja z Chmeľnice boli uvítacím pozdravom všetkým, ktorí prišli do Chmeľnice. V programe vystúpili žiaci ZŠ Hradná z Kežmarku. Piesne zboru Hummelchor z Vyšného Medzeva, speváckej skupiny Goldseifen z Medzeva a speváckej skupiny Nachtigall z Košíc sú neodmysliteľnou súčasťou nášho podujatia. Tieto tri menované skupiny nám spoločne zaspievali pieseň Heimat o Heimat, čo bolo nezabudnuteľným, veľmi silným, momentom programu. Speváčky z Vyšného Medzeva si tento raz so sebou k nám priviezli aj tanečníčky a predstavili svoj program.  Staré piesne zo svojej domoviny sme si vypočuli v podaní speváckej skupiny Grunwald z Handlovej a tri piesne nám zaspievala skupina Die Mantaken z Bodvatalu.Svojimi tancami, spevom a krojom obohatila aj tanečná skupina Hummel z Vyšného Medzeva a FS Schadirattam z Medzeva, ktorý hádam nechýbal ani raz za tých 26-rokov v našom programe. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Náš program obohatila FS Ľubovňan, ktorá bola zlatým klincom podujatia.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rezké piesne a nemecké piesne v podaní pána Jána Königa roztancovali publikum.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Záverečné slovo patrilo konferencierom podujatia Samuelovi Haničákovi   a Veronike Jeleňovej: „Dnes to bolo už po XXVI.–krát, čo sme sa znova zišli tu v Chmeľnici, v malej dedinke pod Ľubovnianskym hradom uchovávatelia a šíritelia kultúry nemeckej menšiny.

 

V mene organizátorov ďakujeme všetkým účinkujúcim, sponzorom, ďakujeme Vám všetkým za krásne popoludnie a za účasť.

 

Podujatie skončilo tanečnou zábavou. Hoci nás občerstvili kvapky dažďa , počasie nám prialo a zo slnkom zaliatej Chmeľnice sa nikomu nechcelo odísť. Na svoje si prišli aj najmenší, pre ktorých boli pripravené nafukovacie atrakcie.

 

 


 

 


Všetci sa už tešíme na 27. ročník „Dní nemeckej kultúry, kultúry Spišských Nemcov, “  ktorý sa uskutoční v júni 2019.