2015_11_07_1_1 Zákaz vstupu na hrádzu poldra!

Hrádza je násyp, ktorý môže byť nebezpečný pre vstup motorových vozidiel. Vybudovali sme rampu na hrádzi a dôrazne žiadame rešpektovať Zákaz vstupu na hrádzu poldra!