2015_11_07_1_1 Zákaz vstupu na hrádzu poldra!

Hrádza je násyp, ktorý môže byť nebezpečný pre vstup motorových vozidiel. Vybudovali sme rampu na hrádzi a dôrazne žiadame rešpektovať Zákaz vstupu na hrádzu poldra!
  • www.visitspis.sk/1-uvod
  • maslubovniansko.sk
  • www.karpatenblatt.sk
  • www.kdv.sk
  • www.kovanezelezo.sk