2015-07-31_1_1 Odpadky patria do odpadkových košov!

Dôrazne žiadame našich spoluobčanov, ktorí včera nechali odpadky v priestoroch detského ihriska, aby ich odhodili tam, kde patria! Pred ihriskom sa nachádzajú odpadkové koše a nádoba na odpadky! Poprosíme rodičov, aby deti viedli k základným návykom. Poprosíme občanov, aby udržiavali čistotu na verejných priestranstvách! Chmeľnica odjakživa bola vzorom čistoty, tak si to nepokazme! Odpadky patria do odpadkových košov!
  • www.visitspis.sk/1-uvod
  • maslubovniansko.sk
  • www.karpatenblatt.sk
  • www.kdv.sk
  • www.kovanezelezo.sk