2015-07-22_1_5 Vozte na kompostovisko iba trávu a konáre!

 Na kompostovisko vozte iba trávu a konáre! Zákaz je vyvážať iný tuhý odpad, hlavne plastové vrecia a stavebný odpad, ktoré sa v tejto lokalite našli.

  • www.visitspis.sk/1-uvod
  • maslubovniansko.sk
  • www.karpatenblatt.sk
  • www.kdv.sk
  • www.kovanezelezo.sk