2015-07-22_1_4 Upozorňujeme na potulujúcich sa psov!

 Opäť sme zaznamenali  sťažnosti na potuľujúcich sa psov! Dôrazne vyzývame majiteľov psov, aby si ich držali vo svojich chovných priestoroch! Ti, ktorí tak neurobia, ohrozujú bezpečnosť spoluobčanov! V prípade, že opakovane nájdeme takýchto potuľujúcich sa psov behať bez dohľadu po dedine, majitelia budú sankciovaní!