2. novembra sa pripojíme k modlitbám a spomienkam " Sviečka za nenarodené deti"

Každoročne  si v čase Pamiatky zosnulých  2. novembra 2019, ktorý pripadne na sobotu si pripomenieme aj životy nenarodených detí a budeme sa modliť za ženy, ktorých sa to týka. V roku 2018 bolo na Slovensku evidovaných 15 274 potratov., z toho bolo vykonaných 7 350 umelých potratov a 7 924 žien prežilo v minulom rokuspontánne alebo zamĺknuté potraty, vrátane mimomaternicových tehotenstiev.