15. februára 2021 začne Sčítanie obyvateľov 2021

15. februára 2021 začne Sčítanie obyvateľov 2021.

Povinnosť sčítať sa majú všetci obyvatelia Slovenskej republiky. Pre účely sčítania sa obyvateľom rozumie každý, kto má v Slovenskej republike trvalý, prechodný alebo tolerovaný pobyt. Obyvateľom sa zároveň rozumie aj občan Európskej únie, ktorý má na území Slovenskej republiky obvyklý pobyt.

 Za neplnoletého obyvateľa a za obyvateľa, ktorý nie je spôsobilý na právne úkony má povinnosť vyplniť sčítací formulár jeho zákonný zástupca.

Obraciame sa hlavne na mladších členov rodiny, aby ste boli nápomocní svojim rodičom, starým rodičom a pomohli im s vyplnením sčítacieho formulára prostredníctvom počítača, či mobilnej aplikácie, aby v tejto nepriaznivej pandemickej situácii nemuseli navštíviť kontaktné miesto, resp. aby ich nemusel navštíviť mobilný asistent.

V prípade, že vám nemá kto pomôcť a sami sa sčítať neviete, môžete navštíviť kontaktné miesto:   Obecný úrad, 064 01 CHMEĽNICA 103,

v období sčítania, v určenom čase, ktorý ešte zverejníme, alebo si požiadáte o mobilného asistenta, ktorý vás navštívi doma a vykoná sčítanie za vás.

O mobilného asistenta môžete požiadať v prvých dvoch týždňoch sčítania t.j. od 15.2.2021 do 28.2.2021 na číslach: 052/4324894, 0904 914 685

Najbližšie Vás budeme informovať ako sa sčítať.

  • www.visitspis.sk/1-uvod
  • maslubovniansko.sk
  • www.karpatenblatt.sk
  • www.kdv.sk
  • www.kovanezelezo.sk