Zmluva č. 14/2020

Typ: Dodávateľská
Číslo: 14/2020    
Predmet : Dohoda uzatvorená podľa § 10 ods.11 a násl.zák.č. 417/2013 Z.z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších zákonov 
Partner: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Stará Ľubovňa
IČO: 30794536
Adresa: Farbiarska 57, 064 01 Stará Ľubovňa
Dátum zverejnenia: 31.10.2020 
Dátum účinnosti: 1.11.2020 
Deň podpisu: 26.10.2020 
Platnosť od:  
Platnosť do:  
  dohoda-c-20-38-010-18.pdf, Veľkosť: 1.17 MB
Previazané dokumenty:
  • www.visitspis.sk/1-uvod
  • maslubovniansko.sk
  • www.karpatenblatt.sk
  • www.kdv.sk
  • www.kovanezelezo.sk