Zmluva č. 01/04/2013

Typ: Dodávateľská
Číslo: 01/04/2013    
Predmet : Vypracovanie v rozsahu a za podmienok dojednaných v tejto zmluve pre objednávateľa a objednávateľovi odovzdá projektovú dokumentáciu stavby "Chmeľnica - rekonštrukcia miestnych komunikácii" 
Partner: Ing. Richard Soporský
IČO: 30652952
Adresa: Vihorlatská 15, 080 01 Prešov
Dátum zverejnenia: 24.5.2013 
Dátum účinnosti: 25.5.2013 
Deň podpisu: 5.4.2013 
Platnosť od:  
Platnosť do: 30.4.2013 
Cena s DPH: 2 496,00 EUR 
  Zmluva o dielo, Veľkosť: 90.32 kB
Previazané dokumenty:
  • www.visitspis.sk/1-uvod
  • maslubovniansko.sk
  • www.karpatenblatt.sk
  • www.kdv.sk
  • www.kovanezelezo.sk