Zmluva č. 0311/5300/2013

Typ: Dodávateľská
Číslo: 0311/5300/2013    
Predmet : Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy - "Chmeľnica úprava NN a DP" 
Partner: Východoslovenská distribučná, a.s.
IČO: 36599361
Adresa: Mlynská 31, 042 91 Košice
Dátum zverejnenia: 15.2.2013 
Dátum účinnosti: 16.2.2013 
Deň podpisu: 15.2.2013 
Platnosť od:  
Platnosť do:  
Previazané dokumenty:
  • www.visitspis.sk/1-uvod
  • maslubovniansko.sk
  • www.karpatenblatt.sk
  • www.kdv.sk
  • www.kovanezelezo.sk