Zmluva č. 12/2022

Typ: Dodávateľská
Číslo: 12/2022    
Predmet : Zmluva o dielo o vykonaní prác uzavretá podľa ustanov. § 536 a násl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov 
Partner: ELBAS s.r.o.
IČO: 36324531
Adresa: Hatné 1, 01802 Hatné
Dátum zverejnenia: 6.5.2022 
Dátum účinnosti: 7.5.2022 
Dátum uzavretia zmluvy: 22.4.2022 
Dátum účinnosti:  
Platnosť do:  
Cena s DPH: 74 089,08 EUR 
  zmluva-o-dielo1.pdf, Veľkosť: 6.12 MB
Previazané dokumenty:
  • www.visitspis.sk/1-uvod
  • maslubovniansko.sk
  • www.karpatenblatt.sk
  • www.kdv.sk
  • www.kovanezelezo.sk