Zapisovateľ miestnej volebnej komisie

V súlade s § 169 ods. 6 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov vymenovala Ing. arch. Zita Pleštinská, starostka obce dňa 27.8.2018 za zapisovateľa miestnej volebnej komisie obce Chmeľnica pre voľby do orgánov samosprávy obcí, ktoré sa uskutočnia dňa 10. novembra 2018: Ľudmilu Kaňovú, Obec Chmeľnica, Obecný úrad Chmeľnica 103, tel.: 052/4324894,  0904 914 685, E-mail: obecchmelnica@gmail.com alebo obecchmelnica@slnet.sk.

Kandidátne listiny pre voľbu starostu, ako aj kandidátne listiny pre voľbu poslancov obecného zastupiteľstva môžu politické strany, politické hnutia, koalície politických strán a politických hnutí, alebo nezávislí kandidáti zákonným spôsobom

doručiť 

Ľudmile Kaňovej

v pracovné dni od 7.30 hod. do 15,30 hod. na: Obecný úrad v Chmeľnici, 064 01 Chmeľnica 103

najneskôr však 11. septembra 2018, v tento deň po pracovnej dobe do 24,oo hod. na adresu: Chmeľnica 124, mobil: 0904 914 685

K stiahnutiu