Pozvánka na zasadnutie OZ 13.02.2018 o 17,00 hod.

UPOZORNENIE : Z dôvodu rekonštrukcie havarijného stavu ústredného vykurovania v budove obecného úradu a kultúrneho domu bude zasadnutie OZ v priestoroch ZŠ s MŠ.

K stiahnutiu