POZOR! 4.5.2018 o 15,00 hod. CVIČENIE členov DHZ

Cvičenie sa uskutoční na pozemku pána Jána Krafčíka, Chmeľnica 32. Počas cvičenia bude uzavretá miestna komunikácia od rod. domu pána Ondreja Vasilika po rod.dom pána Tureka.