Letný farský tábor 2019

Už tradične sa v mesiaci júl s podporou obce Chmeľnica uskutočňuje letný farský tábor, ktorého cieľom je využiť prázdninový čas na aktivity, ktoré zbližujú miestnu detskú komunitu a zacieľujú ju bližšie k Bohu a k svojmu blížnemu. Tohoročný letný tábor sa začal miništranským futbalovým turnajom, na ktorom miništratnti z Chmeľnice obsadili tretie miesto.Víťazmi miništranského turnaja sa stali miništranti z Hniezdneho. "Robme malé veci s veľkým srdcom„ bolo motto tábora, na ktorom sa zúčastnilo 70 detí nielen z Chmeľnice, ale aj z okr. Stará Ľubovňa. Samozrejme nechýbali rôzne súťaže, výlet, dobrá nálada a stanovačka. 

Na farskom kopci účastníci tábora vyrobili motto tábora.

 

Každý deň sa začal svätou omšou. Poobede sa deti pomodlili Korunku Božieho milosrdenstva a vo štvrok večer bola večerná adorácia. Ďakujeme pánovi farárovi ThLic. PaedDr. Tomášovi Gondkovskému a organizačnému tímu za organizáciu tohoročného letného tábora. 

Zábery z miništranského turnaja 16. júla 2019

 

 

  • www.visitspis.sk/1-uvod
  • maslubovniansko.sk
  • www.karpatenblatt.sk
  • www.kdv.sk
  • www.kovanezelezo.sk