Možnosť pre/očkovania mobilnou jednotkou

 

MOŽNOSŤ PRE/OČKOVANIA MOBILNOU JEDNOTKOU

 PRE/OČKOVANIE MOBILNOU JEDNOTKOU

Nezisková organizácia Poliklinika Sabinov poskytuje zdravotnú starostlivosť a je právnym subjektom pôsobiacim v oblasti zdravotníctva.

V súvislosti s narastajúcim počtom infikovaných obyvateľov na COVID-19 pripravili možnosť preočkovania sa formou výjazdu do jednotlivých obcí a zariadení nášho regiónu.

V našom regióne sú v súčasnosti jediným poskytovateľom zdravotných služieb, ktorý vie zabezpečiť výjazdové preočkovanie.

Nakoľko pandemické respiračné ochorenie COVID-19 vrátane jeho subvariantov pretrváva a nie je predpoklad na jeho skorú elimináciu, ponúkajú možnosť dohodnúť si termín, očkovaciu vakcínu a miesto preočkovania proti COVID-19. 

V prílohe nájdete informácie ohľadom výjazdového očkovania, dostupnosti a podávania vakcín.

V prípade záujmu pre/očkovania mobilnou jednotkou kontaktujte najneskôr do 15.12.2022 pracovníčku OcÚ Chmeľnica, Mgr. Moniku Jeleňovú

Tel. kontakt: 052/4324894

 

 

Poliklinika Sabinov, n.o. kontakt: 0918 983 635,   e-mail: ockovanie@poliklinikasabinov.sk

Informácie ohľadom výjazdového očkovania, dostupnosti a podávania vakcín.


 

DOSTUPNOSŤ  VAKCÍN:  

1.  dávka –  Pfizer, Janssen (jednodávková), Nuvaxovid (Novavax), 

2.  dávka –  Pfizer a Nuvaxovid,  preočkovanie po mesiaci od prvej dávky,

3.  dávka –  Spikevax Omicron (Moderna), Pfizerom, Comirnaty Omicron a Janssen, 

       preočkovanie po troch mesiacoch od druhej dávky,

4.  dávka – Spikevax Omicron (Moderna) a Comirnaty Omicron (Pfizerom), 

      preočkovanie  najskôr po troch mesiacoch od tretej dávky.

 

Všetky dávky sú dostupné len pre ľudí od 18 rokov.

 

Po prekonaní covidu je možné podať vakcínu po troch mesiacoch.

 

MOŽNÉ  KONTRAINDIKÁCIE  OČKOVANIA:

 (kedy nie je možné sa očkovať alebo je potrebné postup  prekonzultovať s lekárom) :

1.  ALERGIA – nutné konzultovať s lekárom.

2.  NACHLADENIE A CHRÍPKA – nie je možné očkovať. Na podanie očkovacej látky musí byť človek úplne zdravý.  

3.  OČKOVANIE PROTI CHRÍPKE – je možné očkovať na druhý deň od podania vakcíny proti  chrípke, ak je človek zdravý (nemá zvýšenú teplotu alebo iné komplikácie).

4.  BIOLIEČBA – nutné konzultovať s lekárom.

 

Po očkovaní je vydané na požiadanie  potvrdenie o návšteve lekára.

 

 

 

 

                                                                                                       POLIKLINIKA SABINOV, n.o. 

  • www.visitspis.sk/1-uvod
  • maslubovniansko.sk
  • www.karpatenblatt.sk
  • www.kdv.sk
  • www.kovanezelezo.sk