Verejný register odberateľských vzťahov

  Číslo Typ Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena s DPH
Detail 17/2017 Zmluva Dodávateľská 8. 9. 2017 Rozšírenie kamerového systému obce Chmeľnica František Fudaly AM-TEL 40129853  12 570,00 EUR 
Detail 7/2017 Faktúra došlá 24. 8. 2017 Faktúry za mesiac júl 2017 Faktúry za mesiac júl 2017    
Detail 16/2017 Zmluva Dodávateľská 22. 8. 2017 Poskytovanie verejných služieb - mobilné služby Orange Slovensko, a.s. 35697270   
Detail 15/2017 Zmluva Dodávateľská 14. 8. 2017 Dotácia na rekonštrukciu sály kultúrneho domu v Chmeľnici Prešovský samosprávny kraj 37870475  1 250,00 EUR 
Detail 6/2017 Faktúra došlá 27. 7. 2017 Faktúry za mesiac jún 2017 Faktúry za mesiac jún 2017    
Detail 14/2017 Zmluva Dodávateľská 26. 6. 2017 Poskytnutie dotácie na zabezpečenie MTV pre DHZO. Dobrovoľná požiarna ochrana SR 00177474  3 000,00 EUR 
Detail 5/2017 Faktúra došlá 20. 6. 2017 Faktúry za mesiac máj 2017 Faktúry za mesiac máj 2017    
Detail 4/2017 Faktúra došlá 24. 5. 2017 Faktúry za mesiac apríl 2017 Faktúry za mesiac apríl 2017    
Detail 13/2017 Zmluva Dodávateľská 10. 5. 2017 Zmluva o termínovanom úvere Všeobecná úverová banka 31320155  134 282,00 EUR 
Detail 12/2017 Zmluva Dodávateľská 3. 5. 2017 Poskytovanie finančných príspevkov na vytvorenie pracovného miesta v rámci NP "Praxou k... Úrad práce sociálnych vecí a rodiny 30794536  5 579,87 EUR 
Detail 3/2017 Faktúra došlá 25. 4. 2017 Faktúry za mesiac marec 2017 Faktúry za mesiac marec 2017    
Detail 11/2017 Zmluva Dodávateľská 21. 4. 2017 Zhotovenie diela "Rekonštrukcia MK a chodníkov v obci Chmeľnica - vetva E" STRABAG s.r.o. 17317282  82 669,69 EUR 
Detail 10/2017 Zmluva Dodávateľská 19. 4. 2017 Zhotovenie diela stavby - Rekonštrukcia havarijného stavu mosta s napojením v obci Chmeľnica. STRABAC s.r.o. 17317282  51 612,31 EUR 
Detail 112017 Objednávka vyšlá 18. 4. 2017 materiál na verejné osvetlenie IN kom, spol. s r.o. 36500361  0,00  
Detail 102017 Objednávka vyšlá 13. 4. 2017 Zemné práce Jozef Petrilák 10771000   
Detail 8/2017 Zmluva Dodávateľská 10. 4. 2017 Poskytnutie účelovej dotácie Aktívny život, o.z. 42421080  615,00 EUR 
Detail 9/2017 Zmluva Dodávateľská 10. 4. 2017 Finančný dar Rímskokatolícka cirkev, farnosť Chmeľnica 31999492  800,00 EUR 
Detail 92017 Objednávka vyšlá 7. 4. 2017 Program BIZNIS k Zmluve o združenej dodávke elektriny- odber elektriny Východoslovenská energetika, a.s. 44483767   
Detail 7/2017 Zmluva Dodávateľská 6. 4. 2017 Využívanie elektronických služieb internetového portálu Union zdravotnej poisťovne, a.s. Union zdravotná poisťovňa, a.s. 36284831   
Detail 82017 Objednávka vyšlá 4. 4. 2017 struna do kosačky VIKTÓRIA-HÁMOR, s.r.o. 31698948  0,00  
1 |  2 |  3 |  4 |  5 |  6 |  7 |  8 |  9 |  10 |  Ďalšia