Verejný register odberateľských vzťahov

  Číslo Typ Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena s DPH
Detail 5/2018 Zmluva Dodávateľská 13. 4. 2018 Činnosť stavebného dozoru počas realizácie stavebného diela: Chmeľnica-IBV Pri Trati, SO... INPRO POPRAD, s.r.o. 36 501 476  2 640,00 EUR 
Detail 4/2018 Zmluva Dodávateľská 12. 4. 2018 Dodatok č.1 k Zmluve o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov zo dňa... NATUR-PACK, a.s. 35979798   
Detail 3/2018 Zmluva Dodávateľská 10. 4. 2018 Dotácia pre DHZO Chmeľnica na zabezpečenie MTZ vybavenia DHZO, na osobné ochranné pracovné... Dobrovoľná požiarna ochrana SR 00177474  3 000,00 EUR 
Detail 2/2018 Zmluva Dodávateľská 4. 4. 2018 Zmluva o zriadení vecného bremena - umiestnenie elektroenergetického zariadenia Východoslovenská distribučná, a.s. 36599361   
Detail 2/2018 Faktúra došlá 19. 3. 2018 Faktúry za mesiac február 2018 Faktúry za mesiac február 2018    
Detail 1/2018 Faktúra došlá 26. 2. 2018 Faktúry za mesiac január 2018 Faktúry za mesiac január 2018    
Detail 1/2018 Zmluva Kúpna zmluva 8. 2. 2018 Kúpna zmluva Kúpna zmluva   121,00 EUR 
Detail 12/2017 Faktúra došlá 25. 1. 2018 Faktúry za mesiac december 2017 Faktúry za mesiac december 2017    
Detail 11/2017 Faktúra došlá 29. 12. 2017 Faktúry za mesiac november 2017 Faktúry za mesiac november 2017    
Detail 22/2017 Zmluva Dodávateľská 18. 12. 2017 Realizácia projektu zameraný na podporu regionálneho rozvoja - Spracovanie projektových... Združenie Euroregión Tatry 35533978  1 917,13 EUR 
Detail 23/2017 Zmluva Dodávateľská 18. 12. 2017 Zhotovenie diela - online Mapovú aplikáciu, služby, uskutočnenie všetkých činností Cleerio SK s.r.o. 46812342   
Detail 422017 Objednávka vyšlá 13. 12. 2017 Technicko-bezpečnostný dohľad nad vodnou stavbou Vodohospodárska výstavba, š.p. 00156752   
Detail 21/2017 Zmluva Dodávateľská 12. 12. 2017 Dohoda-o pomoci v hmotnej núdzi v platnom znení do praxe Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny 30794536   
Detail 10/2017 Faktúra došlá 28. 11. 2017 Faktúry za mesiac október 2017 Faktúry za mesiac október 2017    
Detail 20/2017 Zmluva Kúpna zmluva 16. 11. 2017 Kúpno-predajná zmluva Michal Faba, Chmeľnica 231 Kúpno-predajná zmluva Michal Faba, Chmeľnica 231   360,00 EUR 
Detail 392017 Objednávka vyšlá 10. 11. 2017 Kancelárske potreby - tonery Michal Panák - MIPA 47332271  0,00  
Detail 402018 Objednávka vyšlá 10. 11. 2017 Rezivo Urbárske pozemkové spoločenstvo 31954103   
Detail 412017 Objednávka vyšlá 10. 11. 2017 Práce-vybudovanie nových dátových rozvodov Netbulding Slovensko s.r.o. 50034839   
Detail 362017 Objednávka vyšlá 26. 10. 2017 Prenos pevnej telefónnej linky Prvá internetová , s.r.o. 35849487   
Detail 372017 Objednávka vyšlá 25. 10. 2017 Strava - kotlíkový guľáš SLK-Catering s.ro. 50115723  0,00  
1 |  2 |  3 |  4 |  5 |  6 |  7 |  8 |  9 |  10 |  Ďalšia