Verejný register odberateľských vzťahov

  Číslo Typ Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena s DPH
Detail 18/2018 Zmluva Dodávateľská 16. 8. 2018 Dotácia z rozpočtu PSK - Kultúrny dom v Chmeľnici-rekonštrukcia, modernizácia a stavebné... Prešovský samosprávny kraj 37870475  2 600,00 EUR 
Detail 17/2018 Zmluva Dodávateľská 10. 8. 2018 Poskytnutie NFP-Aktivita 2: investície do rekreačnej infraštruktúry, turistických informácií... Pôdohospodárska platobná agentúra 30794323  26 288,61 EUR 
Detail 16/2018 Zmluva Dodávateľská 6. 8. 2018 Zmena Zmluvy o združenej dodávke plynu, a to voľbou produktu FIX Premium. innogy Slovensko s.r.o. 44291809   
Detail 15/2018 Zmluva Dodávateľská 26. 7. 2018 Poskytnutie účelovej dotácie na podujatia, projekty a činnosť Aktívneho centra v Chmeľnici. Aktívny život, o.z. 42421080  500,00 EUR 
Detail 6/2018 Faktúra došlá 24. 7. 2018 Faktúry za mesiac jún 2018 Faktúry za mesiac jún 2018    
Detail 14/2018 Zmluva Dodávateľská 6. 7. 2018 Poskytnutie podpory formou dotácie - Chmelnica IBV Pri Trati-Vodovod Environmentálny fond 30796491  78 300,00 EUR 
Detail 5/2018 Faktúra došlá 26. 6. 2018 Faktúry za mesiac máj 2018 Faktúry za mesiac máj 2018    
Detail 12/2018 Zmluva Dodávateľská 20. 6. 2018 Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie počas aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej... Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group 31595545  6,64 EUR 
Detail 13/2018 Zmluva Dodávateľská 20. 6. 2018 Predaj pozemku Dana Foľvarská   750,00 EUR 
Detail 10/2018 Zmluva Dodávateľská 13. 6. 2018 Rozšírenie distribučnej siete prevádzkovanej SPP-D v oblasti odberu zemného plynu. SPP - distribúcia, a.s. 35910739   
Detail 11/2018 Zmluva Dodávateľská 13. 6. 2018 Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie počas aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej... Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group 31595545  6,64 EUR 
Detail 4/2018 Faktúra došlá 28. 5. 2018 Faktúry za mesiac apríl 2018 Faktúry za mesiac apríl 2018    
Detail 9/2018 Zmluva Dodávateľská 25. 5. 2018 Dodávka vody verejným vodovodom Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. 35500968   
Detail 8/2018 Zmluva Dodávateľská 17. 5. 2018 Chmeľnica - Rekonštrukcia miestnych komunikácií - Vetva G Pôdohospodárska platobná agentúra 30794323  59 231,93 EUR 
Detail 1/2018 k Zmluve o dielo Zmluva Dodávateľská 11. 5. 2018 Úprava dohodnutých podmienok Zmluvy o dielo Z20161452_Z - zrealizovanie detského ihriska AGGER, s.r.o. 45982007  9 534,00 EUR 
Detail 6/2018 Zmluva Dodávateľská 7. 5. 2018 Poskytovanie služieb-zabezpečenie výkonu činnosti zodpovednej osoby v zmysle zákona o ochrane... NAJ, s.r.o. 36515001   
Detail 3/2018 Faktúra došlá 26. 4. 2018 Faktúry za mesiac marec 2018 Faktúry za mesiac marec 2018    
Detail 5/2018 Zmluva Dodávateľská 13. 4. 2018 Činnosť stavebného dozoru počas realizácie stavebného diela: Chmeľnica-IBV Pri Trati, SO... INPRO POPRAD, s.r.o. 36 501 476  2 640,00 EUR 
Detail 4/2018 Zmluva Dodávateľská 12. 4. 2018 Dodatok č.1 k Zmluve o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov zo dňa... NATUR-PACK, a.s. 35979798   
Detail 3/2018 Zmluva Dodávateľská 10. 4. 2018 Dotácia pre DHZO Chmeľnica na zabezpečenie MTZ vybavenia DHZO, na osobné ochranné pracovné... Dobrovoľná požiarna ochrana SR 00177474  3 000,00 EUR 
1 |  2 |  3 |  4 |  5 |  6 |  7 |  8 |  9 |  10 |  Ďalšia