Verejný register odberateľských vzťahov

  Číslo Typ Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena s DPH
Detail 10/2018 Zmluva Dodávateľská 13. 6. 2018 Rozšírenie distribučnej siete prevádzkovanej SPP-D v oblasti odberu zemného plynu. SPP - distribúcia, a.s. 35910739   
Detail 4/2018 Faktúra došlá 28. 5. 2018 Faktúry za mesiac apríl 2018 Faktúry za mesiac apríl 2018    
Detail 9/2018 Zmluva Dodávateľská 25. 5. 2018 Dodávka vody verejným vodovodom Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. 35500968   
Detail 8/2018 Zmluva Dodávateľská 17. 5. 2018 Chmeľnica - Rekonštrukcia miestnych komunikácií - Vetva G Pôdohospodárska platobná agentúra 30794323  59 231,93 EUR 
Detail 1/2018 k Zmluve o dielo Zmluva Dodávateľská 11. 5. 2018 Úprava dohodnutých podmienok Zmluvy o dielo Z20161452_Z - zrealizovanie detského ihriska AGGER, s.r.o. 45982007  9 534,00 EUR 
Detail 6/2018 Zmluva Dodávateľská 7. 5. 2018 Poskytovanie služieb-zabezpečenie výkonu činnosti zodpovednej osoby v zmysle zákona o ochrane... NAJ, s.r.o. 36515001   
Detail 3/2018 Faktúra došlá 26. 4. 2018 Faktúry za mesiac marec 2018 Faktúry za mesiac marec 2018    
Detail 5/2018 Zmluva Dodávateľská 13. 4. 2018 Činnosť stavebného dozoru počas realizácie stavebného diela: Chmeľnica-IBV Pri Trati, SO... INPRO POPRAD, s.r.o. 36 501 476  2 640,00 EUR 
Detail 4/2018 Zmluva Dodávateľská 12. 4. 2018 Dodatok č.1 k Zmluve o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov zo dňa... NATUR-PACK, a.s. 35979798   
Detail 3/2018 Zmluva Dodávateľská 10. 4. 2018 Dotácia pre DHZO Chmeľnica na zabezpečenie MTZ vybavenia DHZO, na osobné ochranné pracovné... Dobrovoľná požiarna ochrana SR 00177474  3 000,00 EUR 
Detail 2/2018 Zmluva Dodávateľská 4. 4. 2018 Zmluva o zriadení vecného bremena - umiestnenie elektroenergetického zariadenia Východoslovenská distribučná, a.s. 36599361   
Detail 2/2018 Faktúra došlá 19. 3. 2018 Faktúry za mesiac február 2018 Faktúry za mesiac február 2018    
Detail 1/2018 Faktúra došlá 26. 2. 2018 Faktúry za mesiac január 2018 Faktúry za mesiac január 2018    
Detail 1/2018 Zmluva Kúpna zmluva 8. 2. 2018 Kúpna zmluva Kúpna zmluva   121,00 EUR 
Detail 12/2017 Faktúra došlá 25. 1. 2018 Faktúry za mesiac december 2017 Faktúry za mesiac december 2017    
Detail 11/2017 Faktúra došlá 29. 12. 2017 Faktúry za mesiac november 2017 Faktúry za mesiac november 2017    
Detail 22/2017 Zmluva Dodávateľská 18. 12. 2017 Realizácia projektu zameraný na podporu regionálneho rozvoja - Spracovanie projektových... Združenie Euroregión Tatry 35533978  1 917,13 EUR 
Detail 23/2017 Zmluva Dodávateľská 18. 12. 2017 Zhotovenie diela - online Mapovú aplikáciu, služby, uskutočnenie všetkých činností Cleerio SK s.r.o. 46812342   
Detail 422017 Objednávka vyšlá 13. 12. 2017 Technicko-bezpečnostný dohľad nad vodnou stavbou Vodohospodárska výstavba, š.p. 00156752   
Detail 21/2017 Zmluva Dodávateľská 12. 12. 2017 Dohoda-o pomoci v hmotnej núdzi v platnom znení do praxe Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny 30794536   
1 |  2 |  3 |  4 |  5 |  6 |  7 |  8 |  9 |  10 |  Ďalšia