Verejný register odberateľských vzťahov

  Číslo Typ Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena s DPH
Detail 52016 Objednávka vyšlá 21. 3. 2016 Okná 2 ks Slovaktual s.r.o. 43577512  278,00 EUR 
Detail 1/2016 Faktúra došlá 7. 3. 2016 Faktúry za mesiac január 2016 Faktúry za mesiac január 2016    
Detail 42016 Objednávka vyšlá 3. 3. 2016 Projekt ako podklad pre vypracovanie žiadosti oNFP Michal Turlík    
Detail 32016 Objednávka vyšlá 2. 3. 2016 Vchodové dvere do budovy OcÚ Slovaktual, s.r.o.   0,00  
Detail 10/2016 Zmluva Dodávateľská 29. 2. 2016 Uskutočnenie stavebných prác stavby - areál ČOV v obci Chmeľnica Ekoservis Slovensko s.r.o. 31714030  50 326,36 EUR 
Detail 9/2016 Zmluva Dodávateľská 22. 2. 2016 Zákazka financovaná zo zdrojov EÚ AGGER, s.r.o. 45982007   
Detail 8/2016 Zmluva Dodávateľská 16. 2. 2016 Realizácia stavebného diela -uskutočnenie stavebných prác "Chmeľnica-Rekonštrukcia miestnych... EUROVIA SK, a.s. 31651518  58 645,93 EUR 
Detail 7/2016 Zmluva Dodávateľská 12. 2. 2016 Poskytovanie Používateľovi plnenia - služby IS DCOM DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska (DEUS) 45736359   
Detail 22016 Objednávka vyšlá 10. 2. 2016 DVD, fotky, publikácia Fórum pre pomoc starším Národná sieť 36117102  33,00 EUR 
Detail 6/2016 Zmluva Dodávateľská 8. 2. 2016 Inžiniersko-investorská činnosť vo výstavbe na zabezpečenie realizácie stavebného diela. INPRO POPRAD, s.r.o. 36501476  2 880,00 EUR 
Detail 12016 Objednávka vyšlá 2. 2. 2016 Odborno technicko-bezpečnostný dohľad na vodnou stavbou Vodonospodárska výstavba, š.p.   0,00  
Detail 5/2016 Zmluva Dodávateľská 26. 1. 2016 Odborné ekonomické a organizačné poradenstvo. SLOVFORFAIT s.r.o. 35682523  990,00 EUR 
Detail 12/2015 Faktúra došlá 26. 1. 2016 Faktúry za mesiac december 2015 Faktúry za mesiac december 2015    
Detail 4/2016 Zmluva Dodávateľská 25. 1. 2016 Zabezpečenie systému združeného nakladania s odpadmi z obalov a s odpadmi z neobalových... Natur - Pack, a.s. 35979798   
Detail 3/2016 Zmluva Dodávateľská 21. 1. 2016 Dodatok č. 1/2016 k Zmluve o nájme nebytových priestorov v budove KD v Chmeľnici Viliam Klimko 35397942   
Detail 2/2016 Zmluva Dodávateľská 18. 1. 2016 Poistenie majetku "Suchý polder" - zmena - navýšenie PS a pripoistenie stavebných súčastí
Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. 00151700  2 579,74 EUR 
Detail 1/2016 Zmluva Dodávateľská 7. 1. 2016 Vypracovanie žiadosti pre objednávateľa OPEN DDOR s.r.o. 46466339   
Detail 11/2015 Faktúra došlá 28. 12. 2015 Faktúry za mesiac november 2015 Faktúry za mesiac november 2015    
Detail Mandátna zmluva Zmluva Dodávateľská 23. 12. 2015 Úkony spojené s procesom verejného obstarávania-na zabezpečenie dodávateľa prác RV ACQUISITION s.r.o. 48045993   
Detail Zmluva Zmluva Dodávateľská 3. 12. 2015 Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy uzatvorená medzi NATUR-PACK, a.s. a Obec Chmeľnica o... Natur-Pack, a.s. 35979798   
Predošlá  | 6 |  7 |  8 |  9 |  10 |  11 |  12 |  13 |  14 |  15 |  Ďalšia