Vitajte na stránkach obce Chmeľnica

Páter Hilár na našej odpustovej  slávnosti Ružencovej Panny Márie
4. 10. 2015

Páter Hilár na našej odpustovej slávnosti Ružencovej Panny Márie

Dnešnú odpustovú slávnosť v Chmeľnici celebroval Páter Hilár, civilným menom Jozef Štefurik, ktorý pôsobí v reholi Dominikánov v Košiciach. Vo svojom príhovore nás páter povzbudil , aby sa modlitba ruženca stala našou modlitbou aj počas týždňa. Na mnohých pútnych miestach, kde sa zjavila Panna Mária, práve Ona, naša Matka nás pozýva k modlitbe ruženca. Z príhovoru nášho hosťa, hlavného celebranta pocítili sme bázeň, radosť, rešpekt a vďaku za dnešnú slávnosť. viacV Chmeľnici opäť zvonia zvony
4. 10. 2015

V Chmeľnici opäť zvonia zvony

Zvony pred rekonštrukciou zmĺkli 30. júna 2015. 2 staré zvony dostali nový cveng. Ku nim pribudli tri nové. Zvony sa opäť sa rozozvučali 2. októbra 2015 o 17:45, aby pozvali obyvateľov Chmeľnice na prvopiatkovú svätú omšu v októbri 2015. Slávnostné vysvätenie zvonov bolo 15. augusta 2015. Aj systém ukotvenia zvonov sa prepracoval. Teraz je to skvelé, zvony vydávajú úplne iný zvuk, oveľa krajší. Ďakujeme nášmu farárovi, správcovi farnosti vdp. Mgr. Jozefovi Palenčárovi za osobnú zaangažovanosť a manažovanie prác. „Zvony sú našim odkazom pre budúce generácie.“ viac


Pripojme sa! Chráňme vodné zdroje!
2. 10. 2015

Pripojme sa! Chráňme vodné zdroje!

S účinnosťou Novely Vodného zákona č. 409/2014 je od 15. januára 2015 vlastník nehnuteľnosti povinný pripojiť sa na vybudovanú verejnú kanalizáciu. Doteraz schválené individuálne systémy ( žumpa, domová ČOV) majú zákonom presne obmedzenú platnosť. Neohrozujme vodné zdroje a zdravie obyvateľov v obciach! Dodržiavajme zákony a chráňme životné prostredie pre ďalšie generácie. Pripojme sa! viac


V prevencii proti povodniam pokračujeme!
2. 10. 2015

V prevencii proti povodniam pokračujeme!

Pozrite si príspevok redaktorky Aleny Gribovej Dudlákovej, ktorý bol odvysielaný v spravodajstve RTVS dňa 30.9.2015 o 17:45 na STV2 viac


Dnes slávnostne otvorili most Mníšek nad Popradom - Piwniczna-Zdrój.
1. 10. 2015

Dnes slávnostne otvorili most Mníšek nad Popradom - Piwniczna-Zdrój.

Na konci mosta, Poliaci postavili kaplnku zasvätenú Panne Márii. A tak som pri nej nechala svoje modlitby. Vďaka Ti Matka, že si nás sprevádzala pri tomto diele! viac


Vdp. Mgr. Peter Duffala sa prihovoril rodákom
1. 10. 2015

Vdp. Mgr. Peter Duffala sa prihovoril rodákom

Pozrite si záznam príhovoru Vdp. Mgr. Petra Duffalu počas svätej omše 29. augusta 2015, ktorá zahájila oslavy 700. výročia prvej písomnej zmienky o obci. Keďže dnes začal október, ktorý je mesiacom Ružencovej Panny Márie , slová nášho rodáka Petra Duffalu nech sú úspešným štartom do tohoročného mesiaca októbra, ktorý patrí Ružencovej Panne Márii. V Chmeľnici budeme mať v nedeľu 4. októbra 2015 odpustovú slavnosť. viac


Peter Sagan: Zmeňte svet!
30. 9. 2015

Peter Sagan: Zmeňte svet!

Peter Sagan bezprostredne po triumfe do televíznych kamier vyzval ľudí, aby zmenili svet: „Narážal som na to, aký je svet zvrátený. Už sami nevieme, čo so sebou, a kam to všetko speje. Chcel som povedať, že ľudia by sa mali zamyslieť nad tým, ako žijeme a ako márnime čas technológiami, telefónmi. Tým, že každý je nenásytný a chce od života neviem čo. A pritom stačí málo. Život je pekný, keď sa žije jednoducho. Myslím, že keby sa každý viac zameral na podstatné veci v živote, dal by sa svet možno trochu zmeniť k lepšiemu.“
viac


Dôrazne žiadame občanov, aby rešpektovali ochranné pásmo potoka!
29. 9. 2015

Dôrazne žiadame občanov, aby rešpektovali ochranné pásmo potoka!

Krízový štáb sa bude zaoberať potokom č. 138 - Chmeľnický v zastavanom území. Obec si bude chrániť svoje pozemky v blízkosti potoka, aby bolo možné aj v stiesnených podmienkach vykonávať čistenie a údržbu potoka. Potok tečie v stiesnených podmienkach, pretože sa nedodržalo a nedodržiava ochranné pásmo, mnohí vlastníci majú oplotenia a stavby postavené takmer na hrádzi potoka. Problematické sú aj betónové mosty, ktoré nespĺňajú ČSN-normy. Pri zaťažení spôsobujú vytláčanie tvárnic, ktoré môžu spôsobiť zátarasy v toku potoka. Dôrazne žiadame občanov, aby rešpektovali ochranné pásmo potoka! Prevencia je na mieste! Realizácia preventívnych opatrení na ochranu pred povodňami a predchádzanie povodňovým škodám je prioritou obce! viac


Stanovisko zástupcov ŽSR OR Košice Sekcie ŽTS v prevencii proti povodniam v obci  potešilo starostku
29. 9. 2015

Stanovisko zástupcov ŽSR OR Košice Sekcie ŽTS v prevencii proti povodniam v obci potešilo starostku

Realizácia preventívnych opatrení na ochranu pred povodňami a predchádzanie povodňovým škodám bolo nosnou témou, ktorou sa dnes zaoberalo rozšírené zasadnutie krízového štábu obce. V zmysle uznesenia, ktoré prijala BEZPEČNOSTNÁ RADA OBVODU Stará Ľubovňa na svojom 48. rokovaní dňa 29.6. 2015 starostka obce zvolala na 29. 9. 2015 krízový štáb obce za účasti zástupcov zainteresovaných orgánov štátnej správy. Starostka obce požiadala zástupcov ŽSK, aby prehodnotili svoje vyjadrenie z predchádzajúcich rokov, keďže Obec Chmeľnica zrealizovala projekt „ Suchý podlder v obci Chmeľnica, čo výrazne mení situáciu na potoku č.138 – Chmeľnický. Zástupcovia ŽSR OR Košice SŽTS podľa písomného vyjadrenia s predloženým riešením starostky obce predbežne súhlasili. viac


Zatmenie Mesiaca 2015  nad Chmeľnicou
28. 9. 2015

Zatmenie Mesiaca 2015 nad Chmeľnicou

Po štyroch rokoch nastalo dnes skoro ráno úplné zatmenie Mesiaca. Je výnimočné tým, že išlo o takzvaný „superspln“. To znamená, že Mesiac bol v splne a zároveň k Zemi najbližšie najviac za celý tento rok. Podľa Slovenského zväzu astronómov bola asi o pol štvrtej ráno jeho vzdialenosť od nás len asi 354 071 kilometrov, zo stredu Zeme asi 356 876 kilometrov. K ďalšiemu úplnému zatmeniu Mesiaca na našom území dôjde až 27. júla 2018. Fotografiu vyhotovil Viliam Klimko. viac


Barbora Repková napísala o Chmeľnici
28. 9. 2015

Barbora Repková napísala o Chmeľnici

Barborka Repková študovala na filozofickej fakulte Prešovskej univerzity. Má korene v Chmeľnici, keďže mamka Marta Repková, rod. Langová pochádza z Chmeľnice. V súčasnosti je redaktorkou časopisu Naše Novinky a vedie ochotnícke divadlo v Starej Ľubovni s názvom Baronetta. Chcela by sa venovať herectvu. Ďakujeme autorke za článok, ktorý bol uverejnený v časopise Naše novinky č. 18/2015 zo dňa 17.9.2015 aj na internete. Tešíme sa na ďalšie články. viac


 Spojme sa so svätým otcom Františkom  vo Filadelfii
27. 9. 2015

Spojme sa so svätým otcom Františkom vo Filadelfii

V týchto chvíľach môžeme prostredníctvom Televízie LUX sledovať v priamom prenose svätú omšu, ktorú celebruje na 8. Svetovom stretnutí rodín vo Filadelfii sv. otec František. Táto svätá omša sa stala prameňom hojného požehnania nás, našich rodín, našej obce, nášho Slovenska, celého sveta."Rodiny buďte malými cirkvami, " vyzval v homilíí sv. otec František. Vyhlásil, že najbližšie stretnutie rodín bude o 3 roky, v roku 2018, v írskom Dubline. viac


Peter Sagan je majstrom sveta! Blahoželáme!
27. 9. 2015

Peter Sagan je majstrom sveta! Blahoželáme!

Malé Slovensko a hľa, cez Sagana tromfne veľmoci! viac


Stretnutie s europoslancom Branislavom Škripekom
27. 9. 2015

Stretnutie s europoslancom Branislavom Škripekom

V rámci XXIV. jarmoku v Starej Ľubovni sme sa na pôde mesta stretli spolu s primátorom mesta PhDr. Ľubošom Tomkom s europoslancom Branislavom Škripekom, poslankyňou NR SR Jankou Šípošovou s Annou Ibrisagic, poslankyňou Európskeho parlamentu za Švédsko 2004-2014. Diskutovali sme zaujímavé témy, ktoré sú v súčasnosti TOP témami v EP a v NR SR. viac


Pozvánka na koncerty v rámci turné: „Katarína Koščová na šnúre.“
27. 9. 2015

Pozvánka na koncerty v rámci turné: „Katarína Koščová na šnúre.“

Speváčka Katka Koščová sa publiku predstaví na deviatich koncertov, ktoré ponesú príznačný názov „Katarína Koščová na šnúre.“ Bude ju doprevádzať netradičná komorná muzikantská zostava. Okrem klaviristu a spoluautora Dana Špinera sa na pódiách objavia ďalší dvaja špičkoví muzikanti a multiinštrumentalisti - harfista Michal Matejčík a na vybraných koncertoch ako špeciálny hosť aj huslista Stano Palúch. Študenti z Chmeľnice, ktorí študujete alebo rodáci z Chmeľnice, ktorí žijete v Bratislave, v Nitre, v Banskej Bystrici, v Martine, v Prešove aj v Košiciach, si Katku môžete vypočuť na niektorom z jej deviatich koncertov. viac


Púť do Licheňského sanktuária  9.10. - 11.10. 2015
27. 9. 2015

Púť do Licheňského sanktuária 9.10. - 11.10. 2015

Po dvoch rokoch sa opäť vydáme na púť do Saktuária Matky Božej Licheňskej do Starej Lichne. Bude to cez druhý októbrový víkend v termíne 9.10. - 11.10. 2015. Licheňská svätyňa je výrazom viery i lásky k Márii a jej Synovi,“ povedal svätý Ján Pavol II. v roku 1999 pred zhromaždenými pútnikmi. „Chrám je ovocie modlitby a obety pre Boha i Cirkev a mnoho tisícov pútnikov.“ Rok čo rok tu prichádza 1,5 milióna pútnikov a kľaká pred Licheňskou Pani. Celý náš život je ako púť. Ľudia sa vydávajú na púť, aby spoznávali nové krajiny. My sa chceme vydať na púť, aby sme vyprosili milosrdenstvo a odpustenie hriechov u Matky Božej Licheňskej, bolestnej kráľovnej Poľska, ku ktorej často chodil a modlil sa aj svätý Ján Pavol II. Je ešte niekoľko miest voľných, kto by mal chuť môže sa k nám pridať. viac


Pozvánka na Multižánrový festival časopisu Vlna
26. 9. 2015

Pozvánka na Multižánrový festival časopisu Vlna

Andrej Pleštinský, člen tria NE:BO:DAJ pozýva na jesenný krst ich nového CD, ktorý sa bude konať v rámci festivalu VLNA NAŽIVO, 4. 10. 2015 o 21:00 v A4-priestore súčasnej kultúry, Karpatská 2 v Bratislave. Trio vystúpi v rámci Multižánrového festivalu časopisu Vlna aj v pondelok 5. októbra 2015 o 17:00 v kníhkupectve K. K. Bagala na Laurinskej 19 v Bratislave. Veríme, že niekedy si budeme môcť Andreja a jeho priateľov z tria NE:BO:DAJ vypočuť na koncerte aj v jeho rodnej Chmeľnici. viac


Sprevádzajme nášho pápeža Františka modlitbami
26. 9. 2015

Sprevádzajme nášho pápeža Františka modlitbami

Pápež František vystúpil na spoločnom zasadnutí oboch komôr amerického Kongresu ako vôbec prvý pápež v dejinách. V americkom Kongrese varoval pred extrémizmom. V OSN vyzval na ochranu prírody a odsúdil svetovú nerovnosť. Návštevu v New Yorku zakončil omšou na Madison Square Garden. Druhá časť programu bude spätá s pápežovou návštevou Filadelfie. Dnes sa Svätý Otec zúčastní na modlitbovej vigílii Svetového stretnutia rodín. V nedeľu 27. septembra bude celebrovať slávnostnú svätú omšu pri príležitosti uzatvorenia ôsmeho Svetového stretnutia rodín. Pápež František potrebuje veľa síl, aby cestu v USA zdravotne zvládol. Sprevádzajme nášho pápeža Františka modlitbami. viac


Pozvánka na Hubertovské slávnosti pod Ľubovniansky hrad
26. 9. 2015

Pozvánka na Hubertovské slávnosti pod Ľubovniansky hrad

V nedeľu 27. septembra 2015 sa v skanzene pod hradom Ľubovňa uskutoční 12. ročník Hubertovských slávností v rámci 24. Ľubovnianskeho jarmoku. Srdečne pozývame viac

O našej obci

Obec Chmeľnica sa nachádza v prešovskom kraji, v okrese Stará Ľubovňa. Rozprestiera sa na južnom svahu Ľubovnianskej vrchoviny a na severných svahoch Levočských vrchov v doline Popradu. Turisticky zaujímavá je určite blízkosť Vysokých Tatier, samotný región Spiša s mnohými historickými pamiatkami a bohatou históriou, ale aj priamo obec svojou vidieckou architektúrou a na Slovensku už skôr výnimočným autentickým nemeckým nárečím.

Najbližšou významnejšou historickou pamiatkou je Ľubovniansky hrad vzialený od obce len zopár kilometrov. V blízkosti sa nachádzajú Ľubovnianske kúpele s možnosťami ubytovania, lyžovania ale aj letnej rekreácie. Ďalšie možnosti pre zimné športy ponúkajú blízke obce Litmanová a Vyšné Ružbachy, kde sa nachádzajú aj liečebné kúpele.

Obec obklopuje prekrásna a čistá príroda, kde môžeže nájsť kamenný výtvor „Čertovu skalu“, ktorá je vysoká 12 m a spája sa s ňou povesť spojená s výstavbou Ľubovnianskeho hradu, ale aj pozoruhodné bradlo Ľubovnianskej vrchoviny Marmon. Ide o strmú stenu z červeného, hľúznatého, kalpionelového vápenca, ktorý sa tu v minulosti ťažil a používal ako stavebný kameň ale aj okrasný mramor na pomníky a pamätné tabule. 

Okrem pekného prostredia tu nájdete aj milých a pohostinných ľudí. Presvedčiť sa môžete na každoročných oslavách karpatských Nemcov. V tieto dni naša obec zakvitne pestrofarebnými farbami krojov a v obci znejú nemecké piesne. Radi Vás však privítame nielen na našich slávnostiach, ale kedykoľvek sa rozhodnete navštíviť našu obec, naše srdcia i dvere sú pre Vás otvorené.Obec Chmeľnica leží v nadmorskej výške 521 m. viac

     

Úradná tabuľa

29. 9. 2015

Dôrazne žiadame občanov, aby rešpektovali ochranné pásmo potoka!

Žiadame, aby ten, kto vysadil túto sadovú úpravu v ochrannom pásme potoka č. 138- Chmeľnický, ktorá bráni v údržbe potoka, ju s... viac


24. 9. 2015

Zápasíme s odstraňovaním poruchy na obecnej ČOV

Dôrazne žiadame občanov, aby bezpodmienečne dodržiavali pravidlá vypúšťania splaškových vôd v zmysle VZN č. 1/2007 a jeho dodatku! viac


10. 9. 2015

Výlet do Prešova

Aktívny život, o.z. organizuje 19.09.2015 výlet do Prešova na futbalový zápas Prešov - Podbrezová spojený s návštevou Šarišského hradu.... viac

     
     

Anketa

V jubilejnom roku našej obce sa najviac teším na

 Dni nemeckej kultúry (15.9%)
 Športové popoludnie (2.2%)
 Ples a stretnutie rodákov (9.4%)
 Koncert skupiny HRDZA (3.6%)
 všetky podujatia v roku 2015 (68.8%)

Celkom hlasov : 138

Dedinka roka - hlasovanie

700. rokov obce Chmeľnica

700 kresťanských rokov