Verejný register odberateľských vzťahov

  Číslo Typ Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena s DPH
Detail 8/2016 Zmluva Dodávateľská 16. 2. 2016 Realizácia stavebného diela -uskutočnenie stavebných prác "Chmeľnica-Rekonštrukcia miestnych... EUROVIA SK, a.s. 31651518  58 645,93 EUR 
Detail 7/2016 Zmluva Dodávateľská 12. 2. 2016 Poskytovanie Používateľovi plnenia - služby IS DCOM DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska (DEUS) 45736359   
Detail 22016 Objednávka vyšlá 10. 2. 2016 DVD, fotky, publikácia Fórum pre pomoc starším Národná sieť 36117102  33,00 EUR 
Detail 6/2016 Zmluva Dodávateľská 8. 2. 2016 Inžiniersko-investorská činnosť vo výstavbe na zabezpečenie realizácie stavebného diela. INPRO POPRAD, s.r.o. 36501476  2 880,00 EUR 
Detail 12016 Objednávka vyšlá 2. 2. 2016 Odborno technicko-bezpečnostný dohľad na vodnou stavbou Vodonospodárska výstavba, š.p.   0,00  
Detail 5/2016 Zmluva Dodávateľská 26. 1. 2016 Odborné ekonomické a organizačné poradenstvo. SLOVFORFAIT s.r.o. 35682523  990,00 EUR 
Detail 12/2015 Faktúra došlá 26. 1. 2016 Faktúry za mesiac december 2015 Faktúry za mesiac december 2015    
Detail 4/2016 Zmluva Dodávateľská 25. 1. 2016 Zabezpečenie systému združeného nakladania s odpadmi z obalov a s odpadmi z neobalových... Natur - Pack, a.s. 35979798   
Detail 3/2016 Zmluva Dodávateľská 21. 1. 2016 Dodatok č. 1/2016 k Zmluve o nájme nebytových priestorov v budove KD v Chmeľnici Viliam Klimko 35397942   
Detail 2/2016 Zmluva Dodávateľská 18. 1. 2016 Poistenie majetku "Suchý polder" - zmena - navýšenie PS a pripoistenie stavebných súčastí
Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. 00151700  2 579,74 EUR 
Detail 1/2016 Zmluva Dodávateľská 7. 1. 2016 Vypracovanie žiadosti pre objednávateľa OPEN DDOR s.r.o. 46466339   
Detail 11/2015 Faktúra došlá 28. 12. 2015 Faktúry za mesiac november 2015 Faktúry za mesiac november 2015    
Detail Mandátna zmluva Zmluva Dodávateľská 23. 12. 2015 Úkony spojené s procesom verejného obstarávania-na zabezpečenie dodávateľa prác RV ACQUISITION s.r.o. 48045993   
Detail Zmluva Zmluva Dodávateľská 3. 12. 2015 Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy uzatvorená medzi NATUR-PACK, a.s. a Obec Chmeľnica o... Natur-Pack, a.s. 35979798   
Detail 212015 Objednávka vyšlá 3. 12. 2015 zimná údržba miestnych komunikácií Urbárske pozemkoé spoločenstvo 31954103   
Detail 222015 Objednávka vyšlá 3. 12. 2015 služby odbornej činnosti - služby komplexného verejného obstarávania zákazky INPRO Poprad, s.r.o. 36501476   
Detail Dohoda Zmluva Dodávateľská 3. 12. 2015 Poskytovanie finančných prostriedkov úradom zamestnávateľovi na mentorované zapracovanie a... Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny 30794536   
Detail Zmluva Zmluva Dodávateľská 3. 12. 2015 Overenie /audit/ účtovnej závierky obce, preverenie súladu hospodárenia účtovnej jednotky Ing. Bc. Hedviga Vadinová 31290205   
Detail 202015 Objednávka vyšlá 30. 11. 2015 spracovanie a tlač obecného kalendára na rok 2016 LIM PO s.r.o. 36498980  0,00  
Detail Poistná zmluva Zmluva Dodávateľská 30. 11. 2015 Poistenie stavby "Suchý polder v obci Chmeľnica" Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. 00151700  2 472,30 EUR 
Predošlá  | 4 |  5 |  6 |  7 |  8 |  9 |  10 |  11 |  12 |  13 |  Ďalšia