Verejný register odberateľských vzťahov

  Číslo Typ Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena s DPH
Detail 11/2017 Zmluva Dodávateľská 21. 4. 2017 Zhotovenie diela "Rekonštrukcia MK a chodníkov v obci Chmeľnica - vetva E" STRABAG s.r.o. 17317282  82 669,69 EUR 
Detail 10/2017 Zmluva Dodávateľská 19. 4. 2017 Zhotovenie diela stavby - Rekonštrukcia havarijného stavu mosta s napojením v obci Chmeľnica. STRABAC s.r.o. 17317282  51 612,31 EUR 
Detail 112017 Objednávka vyšlá 18. 4. 2017 materiál na verejné osvetlenie IN kom, spol. s r.o. 36500361  0,00  
Detail 102017 Objednávka vyšlá 13. 4. 2017 Zemné práce Jozef Petrilák 10771000   
Detail 8/2017 Zmluva Dodávateľská 10. 4. 2017 Poskytnutie účelovej dotácie Aktívny život, o.z. 42421080  615,00 EUR 
Detail 9/2017 Zmluva Dodávateľská 10. 4. 2017 Finančný dar Rímskokatolícka cirkev, farnosť Chmeľnica 31999492  800,00 EUR 
Detail 92017 Objednávka vyšlá 7. 4. 2017 Program BIZNIS k Zmluve o združenej dodávke elektriny- odber elektriny Východoslovenská energetika, a.s. 44483767   
Detail 7/2017 Zmluva Dodávateľská 6. 4. 2017 Využívanie elektronických služieb internetového portálu Union zdravotnej poisťovne, a.s. Union zdravotná poisťovňa, a.s. 36284831   
Detail 82017 Objednávka vyšlá 4. 4. 2017 struna do kosačky VIKTÓRIA-HÁMOR, s.r.o. 31698948  0,00  
Detail 6/2017 Zmluva Dodávateľská 30. 3. 2017 Finančný príspevok na podporu vytvorenia pracovného miesta pre znevýhodnených UoZ u... Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny 30794536  3 522,18 EUR 
Detail 2/2017 Faktúra došlá 21. 3. 2017 Faktúry za mesiac február 2017 Faktúry za mesiac február 2017    
Detail 3/2017-Dodatok č.1 Zmluva Dodávateľská 20. 3. 2017 Úprava práv a povinností účastníkov dohody pri poskytovaní príspevku na aktivačnú... Úrad práce, sociýálnych vecí a rodiny 30794536   
Detail 4/2017 - Dodatok č.1 Zmluva Dodávateľská 20. 3. 2017 Úprava práv a povinností účastníkov dohody pri poskytnutí príspevku na podporu rozvoja... Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny 30794536   
Detail 5/2017-Dodatok č.1 Zmluva Dodávateľská 20. 3. 2017 Zmena Zmluvy-úprava merateľných ukazovateľov projektu uvedených v Prílohe č.2 Ministerstvo životného prostredia SR 42181810   
Detail 72017 Objednávka vyšlá 17. 3. 2017 malotraktor Róbert Fuchs - REPO 34917250  0,00  
Detail 2/2017 Zmluva Dodávateľská 9. 3. 2017 Prenechanie časti pozemkov na dočasné užívanie a uhradenie nájomného SR-Slovenská správa ciest 003328  92,74 EUR 
Detail 62017 Objednávka vyšlá 9. 3. 2017 výmena PVC podlahy a prechodovej lišty v sále kultúrneho domu Ľubomír Glovňa 41346777   
Detail 1/2017 Zmluva Dodávateľská 2. 3. 2017 Financovanie výdavkov projektu v oblasti prevencie kriminality "Kamerový systém obce Chmeľnica" Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky - Okresný úrad Prešov 00151866  10 000,00 EUR 
Detail 52017 Objednávka vyšlá 2. 3. 2017 dodanie party stanu 12x6m Eugen Kováč 41794761  953,00 EUR 
Detail 1/2017 Faktúra došlá 20. 2. 2017 Faktúry za mesiac január 2017 Faktúry za mesiac január 2017    
Predošlá  | 2 |  3 |  4 |  5 |  6 |  7 |  8 |  9 |  10 |  11 |  Ďalšia