Verejný register odberateľských vzťahov

  Číslo Typ Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena s DPH
Detail 202016 Objednávka vyšlá 14. 11. 2016 Dopravné zrkadlá SIVEX, s.r.o. 46485732  318,40 EUR 
Detail 212016 Objednávka vyšlá 14. 11. 2016 Stavebné práce stavebným mechanizmom PM-Instal s.r.o. 46323066   
Detail 32/2016 Zmluva Dodávateľská 2. 11. 2016 Dodatok č.l k Zmluve o pripojení k informačnému systému DCOM DEUS:DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska 45736359   
Detail 9/2016 Faktúra došlá 31. 10. 2016 Faktúry za mesiac september 2016 Faktúry za mesiac september 2016    
Detail 30/2016 Zmluva Dodávateľská 22. 10. 2016 Stavebné práce - vodovod IBV Pri Trati SLOVDACH, s.r.o. 36465330  82 425,02 EUR 
Detail 31/2016 Zmluva Dodávateľská 6. 10. 2016 Výpožička materiálu civilnej ochrany na plnenie úloh jednotkami CO vypožičiavateľa Ministerstvo vnútra SR 00151866  3 524,92 EUR 
Detail 192016 Objednávka vyšlá 6. 10. 2016 Auditorské služby za rok 2015 Ing. Vadinová Hedviga 31290205   
Detail 29/2016 Zmluva Dodávateľská 3. 10. 2016 Poskytovanie finančného príspevku zamestnávateľovi na podporu vytvárania pracovných miest Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Stará Ľubovňa 30794536  3 935,07 EUR 
Detail 182016 Objednávka vyšlá 3. 10. 2016 Výroba pečiatok Firma KOŠÍK - siete s.r.o. 36556858   
Detail 8/2016 Faktúra došlá 30. 9. 2016 Faktúry za mesiac august 2016 Faktúry za mesiac august 2016    
Detail 28/2016 Zmluva Dodávateľská 28. 9. 2016 Internetové služby Prvá internetová, s.r.o. 35849487   
Detail 172016 Objednávka vyšlá 28. 9. 2016 Program Flexi Net6 - zľava Prvá internetová, s.r.o. 35849487   
Detail 27/2016 Zmluva Dodávateľská 14. 9. 2016 Zrealizovanie diela s názvom "Kamerový systém obce Chmeľnica" František Fudaly AM-TEL 40129853  12 600,00 EUR 
Detail 132017 Objednávka vyšlá 6. 9. 2016 LED žiarovky na verejné osvetlenie IN kom, spol. s r.o. 36200361   
Detail 162016 Objednávka vyšlá 6. 9. 2016 materiál Rudolf Dlugoš 34313711   
Detail 26/2016 Zmluva Dodávateľská 26. 8. 2016 Finančná analýza projektu -"Poprad-rieka, ktorá nás spája-Vodný turizmus po rieke Poprad" Ekoslov Consulting, s.r.o. 31670083  1 000,00 EUR 
Detail 7/2016 Faktúra došlá 24. 8. 2016 Faktúry za mesiac júl 2016 Faktúry za mesiac júl 2016    
Detail 25/2016 Zmluva Dodávateľská 16. 8. 2016 Bezplatné užívanie hnuteľného majetku-súprava povodňovej záchrannej služby pre hasičské... Slovenská republika-Ministerstvo vnútra SR 00151866   
Detail 24/2016 Zmluva Dodávateľská 12. 8. 2016 Odovzdanie diela - Projektová dokumentácia - Projekt pre ohlásenie drobnej stavby
Objektorá...
PROJEKTPLAN, s.r.o. 48261483  3 000,00 EUR 
Detail 142016 Objednávka vyšlá 8. 8. 2016 viazanie brožúry, väzba osvedčovacej knihy Anna Pavlovská 34312005   
Predošlá  | 2 |  3 |  4 |  5 |  6 |  7 |  8 |  9 |  10 |  11 |  Ďalšia