Urbárske pozemkové spoločenstvo

Zasadnutie valného zhromaždenia

 Dňa 17.5.2015 sa v sále kultúrneho domu stretli členovia Urbárskeho pozemkového spoločenstva v Chmeľnici na zasadnutí valného zhromaždenia. Členovia diskutovali dôležité návrhy a rozhodovali o žiadostiach, ktoré boli doručené Výboru Urbárskeho  spločenstva v Chmeľnici.  

Valné zhromaždenie zasadalo 14. augusta 2016

S viac ako 56% účasťou sa stretli podielnici, členovia Urbárskeho spoločenstva v Chmeľnici.

 

 

K stiahnutiu